מאמר

שיפור תוצאות פיננסיות ותפעוליות

אנו מייצרים לעסקים את הכר האופטימלי לשגשוג וצמיחה

הצוות שלנו מייעץ לארגונים המתמודדים עם אתגרים אסטרטגיים, תפעוליים ופיננסיים.

באמצעות גישה פרואקטיבית, אנו מזהים ומיישמים את הפתרונות המדויקים לבעיות המימון והנזילות, ומלווים את לקוחותינו ובעלי העניין לאורכו של כל התהליך עד להשגת תוצאה מיטבית, יעילה ומתמשכת. 

אנו דוגלים בגישה המשלבת מומחיות אנאליטית ושיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו לרבות מלווים, משקיעים, בעלים וצוותי ההנהלה; באמצעותה, אנו עורכים מיפוי תמונת מצב ומגבשים את הפתרונות האופיטמליים. 
צוות המחלקה משתף פעולה עם צוותים נוספים בפירמה, תוך שימוש ברשת הקשרים הגלובאלית, על מנת לספק פתרונות יצירתיים ובעלי ערך רב.

שירותי היחידה

שירותי יצירת ערך (VCS)

תמיכה בחברה בכל שלב בו היא נמצאת במסע העסקי שלה (מביצועי חסר ועד להצלחה מדידה) על מנת למקסם את הערך, באמצעות:

 • הגדלת הרווחיות;
 • אופטימיזציית ההון חוזר לטובת שחרור מזומנים כלואים;
 • מכירת פעילויות שאינן בליבת העסק.

 

שיקום כלכלי / הבראת חברות

עבודה עם חברות בקשיים ובעלי המניות של אותן החברות בכדי לסייע ביישום מהפך פיננסי ו/או תפעולי. הפתרונות שלנו נועדו  - בראש ובראשונה, לייצב את התפעול השוטף ותזרים המזומנים. פרמטרים אלו מעניקים לנו את מרווח הזמן הנחוץ לטובת בחינת ותעדוף האפשרויות לטווח ארוך יותר. 

שירותי הליבה שלנו כוללים:

 •  ניהול מזומנים ונזילות;
 • תכנון עסקי וסקירות;
 • ניתוח אופציות פעולה;
 • מחדש של מבנה חוב

 

שירותי ארגון מחדש

תמיכה בעסקים במצוקה המתמודדים עם אתגרי נזילות (כגון מיחזור חובות, מיזוגים ורכישות מהירים, הזרמת הון או תפנית תפעולית), הכוללת, בין היתר, סיוע בניהול אסטרטגיות / ראייה שונה של בעלי עניין מרכזיים הכוללות מטרות ואג'נדות מנוגדות. 

השירותים שלנו כוללים:

 • ניהול מזומנים ונזילות;
 • ייעוץ לארגון פיננסי מחדש (IBR);
 • הכנת אופציות / תוכניות נוספות (Contingency planning);
 • מיזוגים ורכישות במסלול מהיר; 
 • שירותי CRO (מנהל ארגון מחדש).
האם זה היה שימושי?