בקרה וביקורת פנים

קבוצת הבקרה וביקורת פנים מתמחה בייעוץ וסיוע לארגונים בקיום פונקציית ביקורת פנימית אפקטיבית ויעילה, המתבססת על מתודולוגיית הביקורת הפנימית ב-Deloitte.