Faglegt efni

IFRS 16 Leigusamningar

Aðstoð við innleiðingu

Þann 1. janúar 2019 tók gildi IFRS 16 um leigusamninga, en settar hafa verið fram nýjar leiðbeiningar um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka og leigusala.

Breytingarnar

Upptaka staðalsins hefur í för með sér miklar breytingar á reikningshaldslegri meðferð leigusamninga fyrir þau fyrirtæki sem innleitt hafa alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Að öllu óbreyttu þá munu þessar kröfur einnig eiga við um þau félög sem gera ársreikninga sína í samræmi við lög um ársreikninga.

IFRS 16 Leigusamningar
Did you find this useful?