Þjónusta

Hagfræðileg ráðgjöf    

Þekktu samskipti þinnar starfsemi og hagkerfisins

Öll fyrirtæki og stofnanir eru hluti þess hagkerfis sem þau starfa í, á sama tíma og þau hafa bein áhrif á það. Þegar kemur að því að meta þessi tengsl og það hvernig vendingar í íslensku, og eftir atvikum alþjóðlegu, efnahagsumhverfi hefur áhrif á þinn rekstur getum við aðstoðað.

Þrátt fyrir að breytingar í hagkerfum og hagstærðum hafi gríðarleg áhrif á alla starfsemi er ekki alltaf ljóst með hvaða hætti, hvenær og af hvaða umfangi áhrif þeirra verða fyrir viðkomandi aðila. Við getum aðstoðað fyrirtæki, opinberar stofnanir, hagsmuna- og félagasamtök við að greina og meta áhrif breytinga í hagkerfum eða markaðssvæðum þeirra. Við getum jafnframt aðstoðað við að meta áhrif þeirra á viðkomandi hagkerfi hvort sem það er í formi opinberra gjalda eða með öðrum hætti. Þjónusta okkar getur meðal annars falið í sér:

Greining hagvísa og mat á rekstraráhrifum

Mikilvægt er að yfirfara og meta hvaða hagvísar eru líklegir til að hafa áhrif á rekstur eða starfsemi aðila og meta mögulegan kostnað eða ábata ef þeir breytast. Vinna okkar getur t.a.m. falið í sér niðurstöðu um reiknað umfang viðeigandi áhrifaþátta á starfsemi.

Umfang starfsemi og áhrif á hagkerfi

Fyrirtækjum og atvinnugreinum er jafnan mikilvægt að þekkja stærð sína í hagkerfum. Þörf fyrir slíkar upplýsingar getur hvoru tveggja komið til af því að aðilar vilja tryggja að fram fari upplýst umræða um starfsemi þeirra eða til þess að öðlast betri skilning á hlutverki þeirra í hagkerfinu. Við getum aðstoðað félög við að greina umfang rekstrar og þátttöku þeirra í þeim hagkerfum sem þau starfa.

Greining á mörkuðum eða markaðssvæðum

Markaðir breytast í sífellu en ein ástæða þess eru breytinga í efnahagsumhverfi viðkomandi starfsemi. Þróun og breytingar í hagkerfum geta jafnframt haft víðtæk áhrif á samkeppnisumhverfi og samkeppnishæfni fyrirtækja. Við getum aðstoðað við að meta fýsileika markaða og markaðssvæða og eða aðstoðað við að meta líklega þróun á þeim.

Stefnumótun og ákvarðanataka

Þegar fyrirtæki vinna að stefnumótun eða sjá eftir atvikum fram á verulegar breytingar á starfsemi sinni getur verið mikilvægt að setja slíkar ákvarðanir í samhengi við þróun ytri hagstærða. Við getum aðstoðað fyrirtæki við að meta líklega þróun á innlendum sem og erlendum mörkuðum til að tryggja upplýsta ákvarðanatöku.

Nánari upplýsingar veita:

Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir

Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir

Meðeigandi, sviðsstjóri Fjármálaráðgjafar

Lovísa er einn af meðeigendum Deloitte ehf. og sviðsstjóri Fjármálaráðgjafar. Þá er hún forstöðumaður atvinnugreinahóps Deloitte er snýr að sveitarfélögum og opinberum aðilum. Lovísa hefur víðtæka rey... Meira