Þjónusta

Hagfræðileg ráðgjöf    

Þekktu samskipti þinnar starfsemi og hagkerfisins

Öll fyrirtæki og stofnanir eru hluti þess hagkerfis sem þau starfa í, á sama tíma og þau hafa bein áhrif á það. Þegar kemur að því að meta þessi tengsl og það hvernig vendingar í íslensku, og eftir atvikum alþjóðlegu, efnahagsumhverfi hefur áhrif á þinn rekstur getum við aðstoðað.

Þrátt fyrir að breytingar í hagkerfum og hagstærðum hafi gríðarleg áhrif á alla starfsemi er ekki alltaf ljóst með hvaða hætti, hvenær og af hvaða umfangi áhrif þeirra verða fyrir viðkomandi aðila. Við getum aðstoðað fyrirtæki, opinberar stofnanir, hagsmuna- og félagasamtök við að greina og meta áhrif breytinga í hagkerfum eða markaðssvæðum þeirra. Við getum jafnframt aðstoðað við að meta áhrif þeirra á viðkomandi hagkerfi hvort sem það er í formi opinberra gjalda eða með öðrum hætti. Þjónusta okkar getur meðal annars falið í sér:

Greining hagvísa og mat á rekstraráhrifum

Mikilvægt er að yfirfara og meta hvaða hagvísar eru líklegir til að hafa áhrif á rekstur eða starfsemi aðila og meta mögulegan kostnað eða ábata ef þeir breytast. Vinna okkar getur t.a.m. falið í sér niðurstöðu um reiknað umfang viðeigandi áhrifaþátta á starfsemi.

Umfang starfsemi og áhrif á hagkerfi

Fyrirtækjum og atvinnugreinum er jafnan mikilvægt að þekkja stærð sína í hagkerfum. Þörf fyrir slíkar upplýsingar getur hvoru tveggja komið til af því að aðilar vilja tryggja að fram fari upplýst umræða um starfsemi þeirra eða til þess að öðlast betri skilning á hlutverki þeirra í hagkerfinu. Við getum aðstoðað félög við að greina umfang rekstrar og þátttöku þeirra í þeim hagkerfum sem þau starfa.

Greining á mörkuðum eða markaðssvæðum

Markaðir breytast í sífellu en ein ástæða þess eru breytinga í efnahagsumhverfi viðkomandi starfsemi. Þróun og breytingar í hagkerfum geta jafnframt haft víðtæk áhrif á samkeppnisumhverfi og samkeppnishæfni fyrirtækja. Við getum aðstoðað við að meta fýsileika markaða og markaðssvæða og eða aðstoðað við að meta líklega þróun á þeim.

Stefnumótun og ákvarðanataka

Þegar fyrirtæki vinna að stefnumótun eða sjá eftir atvikum fram á verulegar breytingar á starfsemi sinni getur verið mikilvægt að setja slíkar ákvarðanir í samhengi við þróun ytri hagstærða. Við getum aðstoðað fyrirtæki við að meta líklega þróun á innlendum sem og erlendum mörkuðum til að tryggja upplýsta ákvarðanatöku.

Nánari upplýsingar veita:

Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir

Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir

Meðeigandi, sviðsstjóri Fjármálaráðgjafar

Lovísa er einn af meðeigendum Deloitte ehf. og sviðsstjóri Fjármálaráðgjafar. Lovísa hefur víðtæka reynslu á sviði fjármálaráðgjafar þar sem hún hefur veitt ráðgjöf til stærstu félaga á íslenskum mark... Meira

Jóhanna Katrín Pálsdóttir

Jóhanna Katrín Pálsdóttir

Verkefnastjóri, Fjármálaráðgjöf

Jóhanna hefur víðtæka reynslu af fjármálaráðgjöf og hefur stýrt fjölmörgum verkefnum m.a. á sviði virðisútreikninga, fjárhagslegra greininga og ráðgjöf í samrunaferlum. Hún hefur margra ára reynslu af... Meira