Þjónusta

Kaup og sala fyrirtækja

Deloitte veitir ráðgjöf í gegnum allt ferlið

Deloitte veitir ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja, allt frá ákvörðun að kaupa/selja til endanlegra viðskipta.

Kaup á fyrirtæki

Viðskipti verða æ flóknari sökum örra breytinga á markaðsaðstæðum. Það er því nauðsynlegt að ráða fjármálaráðgjafa til starfa í tengslum við kaup og sameiningar.

Deloitte veitir ráðgjöf varðandi:

 • Uppbyggingu viðskipta
 • Fjármögnunarleiðir og samningsgerð um fjármögnun
 • Möguleika á samlegðaráhrifum
 • Verðmat
 • Skattaráðgjöf
 • Stuðning í samningagerð
 • Skilning á iðnaðinum
 • Þekkingu á keppinautum
 • Skilning á bókhaldi
 • Almenna ráðgjöf varðandi ferlið

Sala fyrirtækis

Það er mikilvæg ákvörðun að selja fyrirtæki og þú hefur aðeins eitt tækifæri til að gera það rétt. Hjá Deloitte tryggjum við að söluferlið sé vel skipulagt og vel stýrt þannig að þú hámarkir hagnaðinn af sölunni.

Það er mikilvægt að setja niður rétta áætlun frá upphafi þar sem bæði verð og skilyrði sölunnar velta á góðum undirbúningi. Við hjá Deloitte getum stýrt söluferlinu þannig að þú getir einbeitt þér að rekstri fyrirtækisins á þessum mikilvæga áfanga. Við gætum fyllsta trúnaðar í öllu ferlinu.

Deloitte veitir ráðgjöf og aðstoð varðandi:

 • Stefnumörkun og fjárhagslega greiningu á fyrirtækinu sem grundvöll fyrir verðmat
 • Undirbúning á kynningarefni, með áherslu á nauðsynlegar upplýsingar fyrir mögulegan kaupanda, ásamt grundvelli verðmatsútreikninga
 • Uppsetning á gagnaherbergi til notkunar fyrir áreiðanleikakönnun
 • Finna mögulega kaupendur í gegnum alþjóðlegt starf okkar
 • Útfærslu á sem hagkvæmastan hátt möguleg viðskipti að teknu tilliti til skatta, fjármögnunar o.s.frv.
 • Viðhalda samkeppnisstöðu á meðan ferlinu stendur