Faglegt efni

Fyrirvari

Disclaimer

Hér að neðan má sjá fyrirvara um tölvupósta frá Deloitte.

Uppfært: Ágúst 2019

Almennur fyrirvari / Disclaimer

 

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætlaður viðtakanda hans, eða þeim sem efni hans ber með sér að hann hafi verið ætlaður. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans, biðjum við þig að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá þér né notfæra þau á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að þau hafi ranglega borist þér. Loks er þess óskað að tölvupósti þessum og viðhengjum hans verði eytt.

 

Please note that this e-mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content and destroy the email and its attachments. 

 

 

 

 
 

Fyrirvari vegna ráðgjafar / Advisory disclaimer

Ráðgjöf okkar og niðurstöður sem birtast í þessum tölvupósti grundvallast á því að allar framangreindar staðreyndir, ályktanir, upplýsingar og gögn séu fullnægjandi og rétt. Afar áríðandi er að okkur verði tilkynnt þegar í stað ef einhver hluti af umræddum staðreyndum, ályktununum, upplýsingum og/eða gögnum er ófullnægjandi eða ósannur, enda getur það haft áhrif á efnislegar niðurstöður og ráðleggingar okkar. Ráðgjöf okkar grundvallast á gildandi réttarheimildum eins og þær eru á Íslandi á hverjum tíma fyrir sig. Ljóst er að réttarheimildirnar og túlkun á þeim geta breyst og nýjar heimildir bæst við, með þeim hætti að þær gildi afturvirkt og/eða í framtíðinni. Allar slíkar breytingar geta haft áhrif á gildi þessarar ráðgjafar okkar. Við skuldbindum okkur ekki til að uppfæra ráðgjöf okkar og niðurstöður í samræmi við breytingar sem kunna að vera gerðar á réttarheimildum og/eða túlkun á þeim. Skaðabótaskylda okkar vegna hugsanlegs beins eða óbeins tjóns sem er afleiðing af þjónustu okkar er takmörkuð við þá fjárhæð sem samið hefur verið um, eða, ef ekki hefur verið samið um tiltekna fjárhæð, þá takmörkuð við tvöfalda (2) þá þóknun sem við fáum fyrir þjónustu okkar.

Our results and the advice set forth in this email are based on the completeness and accuracy of the above-stated facts, assumptions, information and representations. If any of the foregoing facts, assumptions, information or representations is not entirely complete or accurate, it is imperative that we be informed immediately, as the inaccuracy or incompleteness could have a material effect on our conclusions and advice. In rendering our advice, we are relying upon the relevant provisions of Icelandic law and regulations in effect at each time, and the judicial and administrative interpretations thereof. These rules and their interpretation are subject to change and new ones could take effect retroactively and/or prospectively. Any such changes could affect the validity of our conclusions and advice. We will not update our conclusions or advice for subsequent changes or modifications to the law and regulations or to the judicial and administrative interpretations thereof. Our liability in connection with the services shall be limited to the amount as foreseen in the Agreement or, if no amount has been agreed upon, then it is limited to the maximum of two (2) times the fee that the client pays Deloitte ehf. in connection with, or because of services rendered.

 

 
Did you find this useful?