Our offices

Kyoto

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 600-8008)
Tel: +81 (75) 222 0181 / Fax: +81 (75) 231 2703

Deloitte Tohmatsu Tax Co. (Zip code 600-8008)
Tel: +81 (75) 231 1120 / Fax: +81 (75) 255 1071

Tohmatsu Challenged Co., Ltd. (Zip code 600-8008)
Tel: +81 (75) 222 0181 / Fax: +81 (75) 231 2703

Kyoto-shi

Shijokarasuma FT Square, 20 Naginataboko-cho, Karasuma-higashiiru, Shijo-dori Shimogyo-ku Kyoto

View map