Our offices

Kanazawa

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 920-0031)
Tel: +81 (76) 233 5811 / Fax: +81 (76) 233 5812

Deloitte Tohmatsu Tax Co. (Zip code 920-0031)
Tel: +81 (76) 232 1701 / Fax: +81 (76) 232 1702 

Kanazawa-shi

Kanazawa Park Building, 3-1-1 Hirooka Ishikawa

View map