Our offices

Nagano

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 380-0824)
Tel: +81 (26) 227 9821 / Fax: +81 (26) 227 9831

Deloitte Tohmatsu Tax Co. (Zip code 380-0824)
Tel: +81 (26) 227 9822 / Fax: +81 (26) 227 9826 

Nagano-shi

Choei-Dai 2 Building, 1277-2 Minamiishido-cho, Nagano

View map