Our offices

Kagoshima

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 892-0844)
Tel: +81 (99) 239 2283 / Fax: +81 (99) 239 2285

Deloitte Tohmatsu Tax Co. (Zip code 892-0844)
Tel: +81 (99) 808 7700 / Fax: +81 (99) 808 7701

Kagoshima-shi

Kagoshima Daiichi Seimei Building, 2-30 Yamanokuchi-cho Kagoshima

View map