Our offices

Takamatsu

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 760-0027)
Tel: +81 (87) 822 5662 / Fax: +81 (87) 821 9322

Deloitte Tohmatsu Tax Co. (Zip code 760-0027)
Tel: +81 (87) 826 1345 / Fax: +81 (87) 826 1346 

Takamatsu-shi

Takamatsu Fukoku Seimei Building, 2-6 Konya-machi Kagawa

View map