Our offices

Takamatsu

Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
Tel: +81 87 822 5662 / Fax: +81 87 821 9322

Deloitte Tohmatsu Tax Co. 
Tel: +81 87 826 1345 / Fax: +81 87 826 1346

 

Takamatsu

Takamatsu Fukoku Seimei Building, 2-6 Konya-machi Kagawa 760-0027

View map