Contact

Bart Blomjous

Audit

Senior Manager

Bart Blomjous

Flight Forum 1

5657 DA Eindhoven

Netherlands

View map

Als accountant adviseer ik organisaties op het gebied van planning en control, governance, waarderings- en verantwoordingsvraagstukken, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten.

Tot mijn cliënten behoren o.a. gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en zorginstellingen.

Ik ben lid van de Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO, een platform van accountants werkzaam voor en bij decentrale overheden.

Bart Blomjous