Deloitte Touche Tohmatsu hanteert algemene aanvaarde standaarden voor technische beveiliging met als doel de bescherming van informatie die door bezoekers ter beschikking wordt gesteld tegen misbruik of verlies. Alleen daartoe geautoriseerd personeel heeft toegang tot informatie die tot natuurlijke personen te herleiden is en welke is verkregen via de Website. Deze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens te verzekeren. Dit beleid is eveneens van toepassing op alle agenten, dochtermaatschappijen andere entiteiten van Deloitte Touche Tohmatsu, die dergelijke informatie zullen ontvangen van Deloitte Touche Tohmatsu. Bezoekers van deze Website dienen zich er echter wel bewust van te zijn dat onze Website links bevat naar andere websites waarop deze Security Statement of een andere privacy statement niet van toepassing is.

Contact

Heeft u een klacht? Bekijk onze klachtenregeling.

Wilt u een melding doen van een beveiligingsincident en/ of een vermoedelijk datalek? Vul het meldingsformulier voor beveiligingsincidenten en datalekken in.

Wilt u een gegevens verzoek indienen onder de AVG/ GDPR dan graag als onderwerp “Privacy” aangeven. Voor verdere toelichting en vereisten waar uw verzoek aan moet voldoen verwijzen wij u naar het instructiedocument over Inzage in gegevens.

Offerteaanvraag? Gebruik ons offerteformulier.