Contact

Heeft u een klacht? Bekijk onze klachtenregeling.

Wilt u een melding doen van een beveiligingsincident en/ of een vermoedelijk datalek? Vul het meldingsformulier voor beveiligingsincidenten en datalekken in.

Wilt u een gegevens verzoek indienen onder de AVG/ GDPR dan graag als onderwerp “Privacy” aangeven. Voor verdere toelichting en vereisten waar uw verzoek aan moet voldoen verwijzen wij u naar het instructiedocument over Inzage in gegevens.