Security

Disclaimer & copyright

Security

Deloitte Touche Tohmatsu uses generally accepted standards for technical security. The objective is to protect information made available by visitors against misuse or loss. Only authorised employees have access to information that can be traced back to natural persons and that has been obtained through the website. These employees are obliged to ensure the confidentiality of sensitive data. This policy also applies to all agents, subsidiaries, and other Deloitte Touche Tohmatsu entities receiving such information from Deloitte Touche Tohmatsu. However, visitors to this website should be aware of the links to other websites that our website contains, to which links this security statement or another privacy statement does not apply.

Deloitte Touche Tohmatsu hanteert algemene aanvaarde standaarden voor technische beveiliging met als doel de bescherming van informatie die door bezoekers ter beschikking wordt gesteld tegen misbruik of verlies. Alleen daartoe geautoriseerd personeel heeft toegang tot informatie die tot natuurlijke personen te herleiden is en welke is verkregen via de Website. Deze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens te verzekeren. Dit beleid is eveneens van toepassing op alle agenten, dochtermaatschappijen andere entiteiten van Deloitte Touche Tohmatsu, die dergelijke informatie zullen ontvangen van Deloitte Touche Tohmatsu. Bezoekers van deze Website dienen zich er echter wel bewust van te zijn dat onze Website links bevat naar andere websites waarop deze Security Statement of een andere privacy statement niet van toepassing is.