Opinie

Is fiscale herkwalificatie van aandelen in vreemd vermogen mogelijk?

Nee. In zijn arresten van 7 februari oordeelt de Hoge Raad dat als naar civielrechtelijke maatstaven beoordeeld een geldverstrekking als verstrekking van aandelenkapitaal heeft te gelden, fiscale herkwalificatie niet kan worden toegepast.