Article

Deens preventiebeleid voorbeeld voor Nederland

De zorgsector staat voor grote uitdagingen om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid in de zorg te kunnen blijven garanderen. Wat betekent dit voor zorginstellingen en wat vraagt dit van gemeenten? Deloitte is van mening dat onder andere gerichte preventie hier uitkomst in kan bieden.