Article

Mogelijk 2 tot 3 miljoen banen op de tocht

De impact van automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt

Op basis van data-analyse heeft Deloitte Analytics de impact van automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt onderzocht. Voor alle beroepsgroepen is berekend in welke mate deze door automatisering bedreigd worden en wat daarvan de verwachte impact in aantallen zal zijn op de arbeidsmarkt.