Persbericht

Jonge vrouw blijft achter in loongroei na kankerdiagnose

Een omvangrijke data-analyse naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na een kankerdiagnose

Deloitte heeft in samenwerking met het UMC Amsterdam een omvangrijke data-analyse gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na de diagnose kanker. Het onderzoek is in opdracht van oPuce uitgevoerd aan de hand van microdata van het CBS.