Article

Individualisering (hoger) onderwijs vraagt om andere vorm van financiering

Leerrechten en een leven lang leren

Hoger onderwijs op een andere manier financieren doet recht aan ontwikkelingen in en wensen van de samenleving voor een leven lang leren.