Contact

Willeke Franken

Tax

Manager

Willeke Franken

Grote Voort 291A

8041 BL Zwolle

Nederland

Kaart bekijken

Willeke Franken is manager bij Deloitte Belastingadviseurs. Zij heeft jarenlange ervaring in juridische advisering in de publieke sector.
Overzicht relevante projectervaring:

  • advisering inzake de WNT
  • ontwikkelen van samenwerkingsmodellen
  • het juridisch begeleiden van herstructureringen, overnames, fusies en afsplitsingen
  • het beoordelen c.q. opstellen van overeenkomsten en de beoordeling van andere akten
  • advisering inzake vraagstukken betreffende toepassing van de wet- en regelgeving gezondheidszorg, zoals de WTZi, AWBZ, Zorgverzekeringswet, WMO, Wet Marktordening Gezondheidszorg, WGBO.
  • advisering inzake privacyaspecten bij overdracht NAW-gegevens en medische gegevens (o.a. vuurwerkramp Enschede)

Opleiding: Nederlands Recht (privaatrecht en bedrijfs- en sociaal-economisch recht) gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht

Is voor indiensttreding bij Deloitte werkzaam geweest als beleidsmedewerker juridische zaken bij een zorginstelling (gehandicaptenzorg)

Willeke Franken