Code of conduct

Deloitte Netherlands code of conduct

In addition to added value, commitment and cultural diversity, integrity is the signature feature of our global organisation. We help our employees make informed choices, focused on the daily working environment and the challenges we face.

We do so through, i.a., our Global Principles of Business Conduct – or “Global Code” and Deloitte Netherlands's internal code of conduct, which is in line with national laws and practices.

Our code of conduct sets out our policy on integrity and compliance, translating it into commitments to society, our clients and ourselves. It is based on our Global Shared Values and our nine ethical principles. If you wish to examine the internal code of conduct, or you need more information, please contact our Reputation & Risk Leadership Office.

 

Deloitte Netherlands code of conduct

Naast toegevoegde waarde, betrokkenheid en culturele verscheidenheid is integriteit het belangrijkste kenmerk van onze wereldwijde organisatie. Wij helpen onze medewerkers bij het maken van weloverwogen keuzes, gericht op de dagelijkse werkomgeving en de uitdagingen waar wij voor staan.

Dit doen we onder andere aan de hand van onze Global Principles of Business Conduct – or “Global Code” en de interne bedrijfscode van Deloitte Nederland, die in lijn is met nationale wetgeving en gebruiken. In onze bedrijfscode is ons beleid ten aanzien van integriteit en compliance vastgelegd en vertaald in verplichtingen ten aanzien van maatschappij, onze klanten en onszelf. Onze 'Global Shared Values' en onze negen ethische principes liggen hieraan ten grondslag. Indien u de interne bedrijfscode in wilt zien of behoefte heeft aan meer informatie neem dan contact op met ons Reputation & Risk Leadership Office.