Article

Over Deloitte

Meer over ons wereldwijde netwerk van memberfirms

‘Deloitte’ is de merknaam waaronder tienduizenden toegewijde professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk advisering, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening. Deze firms maken onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (‘DTTL’), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ‘private company limited by guarantee’.

Elke memberfirm is actief in een bepaald gebied en onderworpen aan de wetgeving en professionele regelgeving van het land of de landen waarin wordt geopereerd. De structuur van de afzonderlijke DTTL memberfirms verschilt afhankelijk van plaatselijke wet- en regelgeving, usance en andere factoren. De memberfirms kunnen voor de dienstverlening in hun gebied dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen en/of andere rechtspersonen inschakelen. Niet elke DTTL memberfirm verleent alle diensten, en bepaalde diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor assurance-cliënten overeenkomstig de wet- en regelgeving voor financiële verslaggeving.

DTTL en elke DTTL memberfirm zijn juridisch afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten, die geen verplichtingen namens elkaar aan kunnen gaan. DTTL en elke DTTL memberfirm zijn slechts aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet van dat van elkaar. DTTL (ook aangeduid als ‘Deloitte Global’) verleent geen diensten aan cliënten.

De DTTL memberfirm in Nederland is Deloitte Nederland. Bekijk meer informatie over Deloitte Nederland.

Vond u dit nuttig?