Article

Jaarrekeningenrecht voor (internationale) ondernemingen

Nieuw handboek Deloitte over Titel 9

De compliance risico's zijn voor internationale ondernemingen met rapportageverplichting in Nederland een reëel en actueel thema. Dit compliance risico wordt versterkt door toenemende druk vanuit toezichthoudende instanties. Dit geldt evenzeer voor jaarrekeningenrecht (Titel 9).

The Annual Accounts in the Netherlands 2017

Voor internationale ondernemingen vormt het een uitdaging om aan de lokale wetgeving, van de landen waarin zij actief zijn, te voldoen of te blijven voldoen. Dit geldt evenzeer voor jaarrekeningenrecht (Titel 9). Wegens recente wijzigingen in het jaarrekeningrecht (effectief voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2017) publiceert Deloitte haar nieuwe handboek ‘The Annual Accounts in the Netherlands - A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code - effective for financial years starting on or after 1 January 2017’.

The Annual Accounts in the Netherlands 2017

Bent u compliant met Titel 9 (jaarrekeningenrecht)?

In Nederland is Titel 9 recentelijk op belangrijke punten gewijzigd. Op dit moment is vrijwel geen Engelstalige literatuur beschikbaar waarin Titel 9 helder uiteen wordt gezet. Engelstalige publicaties zijn vaak verouderd, van onvoldoende kwaliteit en bieden weinig toegevoegde waarde voor het toepassen van Nederlands recht in de praktijk.

Het Engelstalige Deloitte handboek helpt u voor de Nederlandse situatie. Dit betreft de jaarrekening van de besloten- en naamloze vennootschap (BV/NV). Op een gestructureerde wijze, wordt in duidelijke taal het jaarrekeningenrecht uit Titel 9 behandeld. Tot op bepaalde hoogte wordt ook aandacht besteed aan beursgenoteerde bedrijven (bijv. beursgenoteerde NV's) en bepaalde bijzondere bedrijfstakken. Uitgebreide verwijzingen naar bepaalde artikelen dienen als leidraad voor de lezer met betrekking tot de diverse artikelen en sub-artikelen in Titel 9 Boek 2. De auteurs (Fred van der Giessen en Dingeman Manschot) van deze publicatie zijn beiden werkzaam bij Deloitte.

The Annual Accounts in the Netherlands 2016

De vorige 2016 editie.

The Annual Accounts in the Netherlands 2016
Vond u dit nuttig?