Jaarrekeningenrecht voor (internationale) ondernemingen

Article

Jaarrekeningenrecht voor (internationale) ondernemingen

Annual Accounts in the Netherlands

Het compliance risico is voor internationale ondernemingen met rapportageverplichting in Nederland een reëel en actueel thema. Dit compliance risico wordt versterkt door toenemende druk vanuit toezichthoudende instanties. Dit geldt evenzeer voor het jaarrekeningenrecht (Titel 9).

Snel naar

The Annual Accounts in the Netherlands 2018

Voor internationale ondernemingen vormt het een uitdaging om aan de lokale wetgeving van de landen waarin zij actief zijn te voldoen of te blijven voldoen. Dit geldt evenzeer voor het jaarrekeningenrecht (Titel 9). Wegens grote belangstelling en positieve feedback publiceert Deloitte een nieuwe editie van de Engelstalige publicatie ‘The Annual Accounts in the Netherlands – A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code (2018 Edition).

The Annual Accounts in the Netherlands 2018

Bent u compliant met Titel 9?

Deze Engelstalige Deloitte publicatie helpt u voor de Nederlandse situatie. Dit betreft de jaarrekening van de besloten en naamloze vennootschap (BV/NV). Op een gestructureerde wijze, wordt in duidelijke taal het jaarrekeningenrecht uit Titel 9 behandeld.

New 2018 edition of Deloitte Annual Accounts in the Netherlands

Compliance risks for international companies with reporting obligations in the Netherlands are a real and current theme. This compliance risk is being reinforced by increasing pressure from regulatory bodies. The above is equally true for the annual accounts in the Netherlands (Title 9).

Deloitte has many international clients and prospects with holding companies, shared service centres, operating companies and special purpose entities domiciled in the Netherlands. A significant challenge for these companies is their compliance with local regulation in all countries in which they are active.

Driven by large interest and positive feedback from the aforementioned target audience, the PPD has developed a new edition of the English publication ‘The Annual Accounts in the Netherlands, A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code – 2018 edition’. This publication provides clear insight into the application of Title 9 of the Civil Code 2 in the Netherlands. This publication is to be used exclusively for financial years starting on or after 1 January 2018.

The Annual Accounts in the Netherlands 2018

Are you compliant with Title 9 (annual accounts)?

This English publication assists you in the Dutch situation, as this publication provides a fully updated overview of Title 9 of the Netherlands Civil Code with respect to the annual accounts of B.V.’s and N.V.’s in the Netherlands. The annual accounts in the Netherlands (Title 9) are clearly and concisely discussed in a structured manner.

The Annual Accounts in the Netherlands 2017

Edition 2017.

The Annual Accounts in the Netherlands 2017
Vond u dit nuttig?