Article

Checklist Externe Verslaggeving

Onze checklist voor externe verslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

De Checklist Externe Verslaggeving ondersteunt u bij het vaststellen of jaarrekeningen voldoen aan de vereisten van NL GAAP. Onder NL GAAP wordt verstaan de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Deze checklist is ook geschikt om vast te stellen of de jaarrekeningen die zijn opgesteld op basis van IFRS-EU voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW (‘Combinatie 4’ en ‘Optie 7’). Deze checklist gaat tevens in op de specifieke bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die van toepassing zijn op een enkelvoudige jaarrekening die is opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2 BW met de waarderingsgrondslagen van IFRS-EU die zijn gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening (‘Combinatie 3’).

Bent u zorgaanbieder, onderwijsinstelling, woningcorporatie, stichting of vereniging, kies dan ook voor de Checklist externe verslaggeving. In de Checklist Externe Verslaggeving zijn namelijk de vereisten voor deze sectoren geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (public sector) verslaggevingsregels - zorgaanbieders (RJ 655), onderwijsinstellingen (RJ 660), toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645) of organisaties zonder winststreven (RJ 640) - aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist.

Checklist Externe Verslaggeving

2022 + 2023

Vraag aan
Did you find this useful?