Article

Checklist Externe Verslaggeving

Onze checklist voor externe verslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Beschikbare checklists:

Bent u zorgaanbieder, onderwijsinstelling, woningcorporatie, stichting of vereniging, kies dan ook voor de Checklist externe verslaggeving. In de Checklist Externe Verslaggeving zijn de vereisten voor deze sectoren geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (public sector) verslaggevingsregels - zorgaanbieders (RJ 655), onderwijsinstellingen (RJ 660), toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645) of organisaties zonder winststreven (RJ 640) - aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist.

Did you find this useful?