Handboek Externe Verslaggeving | Audit | Deloitte Netherlands

Article

Handboek Externe Verslaggeving 2019

Een praktische handleiding voor het toepassen van NL GAAP

Het Handboek Externe Verslaggeving 2019 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

Handboek Externe Verslaggeving 2019

Het Handboek Externe Verslaggeving 2019 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

In het Handboek Externe Verslaggeving leest u:

  • Richtlijnen voor het opstellen van uw jaarrekening volgens NL GAAP
  • Belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS
  • Praktische voorbeelden per onderwerp
  • Relevante wetteksten en besluiten

Nederlandse rechtspersonen kunnen de jaarrekening opstellen volgens NL GAAP dan wel volgens IFRS. Dat geldt niet voor ondernemingen die een notering hebben aan een gereglementeerde markt in de EER (bijvoorbeeld EuroNext Amsterdam). Zij dienen IFRS toe te passen in de geconsolideerde jaarrekening. Dit handboek is niet primair gericht op IFRS. Daarvoor verwijzen wij naar andere (IFRS-gerelateerde) uitgaven van Deloitte en naar IAS Plus, onze website over IFRS (www.iasplus.com). Wel vermelden wij per onderwerp de belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS.

Per onderwerp geven wij praktische voorbeelden. Ten behoeve van middelgrote en kleine rechtspersonen besteedt het handboek per onderwerp ook aandacht aan de inrichtingsvrijstellingen voor deze rechtspersonen. De publicatievrijstellingen van middelgrote en kleine rechtspersonen worden niet behandeld in dit handboek. Daarvoor verwijzen wij naar onze Checklist Externe Verslaggeving. De verslaggeving door microrechtspersonen wordt specifiek behandeld in hoofdstuk 39. De verslaggeving door stichtingen en verenigingen wordt besproken in hoofdstuk 40.

Aanvragen

Handboek Externe Verslaggeving 2019

Ontvang uw exemplaar

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Bij dit handboek is primair gebruikgemaakt van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ-bundel, jaareditie 2018 en RJk-bundel, jaareditie 2018, die van toepassing zijn op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019).

Checklist externe verslaggeving

Onze checklist voor externe verslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Aanvragen checklist externe verslaggeving
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten en relaties van Deloitte)

Aanvragen checklist

Checklist Externe verslaggeving.
Alleen voor klanten en relaties.

Vraag de checklist aan
Did you find this useful?