Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2020 en Model jaarstukken gemeenten 2020 | Deloitte Netherlands

Article

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2021 en Model jaarstukken gemeenten 2021

Een handreiking bij het opstellen van de jaarstukken

De checklist voor de jaarverslaggeving en de model jaarstukken 2021 maken het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2021 en Model jaarstukken gemeenten 2021

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2021
Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij gemeenten maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Model jaarstukken gemeenten 2021
De Model jaarstukken gemeenten van Deloitte maakt het vervaardigen van uw jaarstukken eenvoudiger. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarstukken 2021 van uw gemeente in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de daarmee samenhangende uitingen van de commissie BBV.

De checklist en model jaarstukken worden alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte).

Aanvragen Checklist en Model

Checklist Jaarverslaggeving gemeenten en Model jaarstukken gemeenten

Alleen voor klanten en relaties.

Vraag nu aan
Did you find this useful?