Handboek Jaarstukken Gemeenten

Article

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016

Een handreiking bij het opstellen van de jaarstukken

In het Deloitte Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016 bespreken wij de bepalingen voor het opstellen van de jaarstukken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies (hierna: gemeenten).

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016

Dit handboek helpt u bij het opstellen van de jaarstukken 2016 en volgende jaren:

  • Het biedt helderheid over de toepasselijke grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
  • Het behandelt informatie vanuit het BBV, de V&A van de Commissie BBV en de notities inclusief de stellige uitspraken en aanbevelingen per jaarrekeningpost
  • Het biedt een toelichting op de regelgeving met voorbeelden en uitwerkingen.
Handboek jaarstukken gemeenten 2016

Het Handboek Jaarstukken Gemeenten 2016 is gebaseerd op:

  • het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  • de Circulaire uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten
  • de Vragen- & Antwoordenrubriek van de Commissie BBV
  • de notities van de Commissie BBV zoals gepubliceerd tot en met november 2016

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2016

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij gemeenten maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker. 

Aanvragen checklist jaarverslaggeving gemeenten
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte.))

Checklist jaarverslaggeving gemeenten

Aanvragen
Vond u dit nuttig?