Factsheet Actualiteiten Gemeenten 2018 en Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Article

Factsheet Actualiteiten Gemeenten 2018 en Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Een handreiking bij het opstellen van de jaarstukken

In het Factsheet Actualiteiten Gemeenten 2018 bespreken wij de actualiteiten voor het opstellen van de jaarstukken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies (hierna: gemeenten).

Factsheet Actualiteiten Gemeenten 2018 en Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Factsheet Actualiteiten Gemeenten 2018
In de afgelopen jaren hebben wij steeds een handboek gemeenten gepubliceerd. Om u als lezer mee te nemen in de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar hebben wij besloten om dit jaar geen handboek te publiceren, maar een factsheet met actualiteiten op het gebied van jaarverslaggeving. U kunt dit factsheet lezen naast ons Handboek gemeenten 2017.


Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Dit handboek helpt u bij het opstellen van de jaarstukken 2017 en volgende jaren:

  • Het biedt helderheid over de toepasselijke grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
  • Het behandelt informatie vanuit het BBV, de V&A van de Commissie BBV en de notities inclusief de stellige uitspraken en aanbevelingen per jaarrekeningpost
  • Het biedt een toelichting op de regelgeving met voorbeelden en uitwerkingen.

Het Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017 is gebaseerd op:

  • het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  • de Circulaire uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten
  • de notities van de Commissie BBV zoals gepubliceerd tot en met november 2017

Aanvragen

Factsheet en Handboek jaarstukken gemeenten

Ontvang uw exemplaar

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2018 en Model jaarstukken gemeenten 2018

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2018
Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij gemeenten maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Model jaarstukken gemeenten 2018
De Model jaarstukken gemeenten van Deloitte maakt het vervaardigen van uw jaarstukken eenvoudiger. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarstukken 2018 van uw gemeente in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de daarmee samenhangende uitingen van de commissie BBV.

De checklist en model jaarstukken worden alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte).

Aanvragen Checklist en Model

Checklist Jaarverslaggeving gemeenten en Model jaarstukken gemeenten

Alleen voor klanten en relaties.

Vraag nu aan
Vond u dit nuttig?