Handboek Jaarstukken Gemeenten

Article

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Een handreiking bij het opstellen van de jaarstukken

In het Deloitte Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017 bespreken wij de bepalingen voor het opstellen van de jaarstukken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies (hierna: gemeenten).

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Dit handboek helpt u bij het opstellen van de jaarstukken 2017 en volgende jaren:

  • Het biedt helderheid over de toepasselijke grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
  • Het behandelt informatie vanuit het BBV, de V&A van de Commissie BBV en de notities inclusief de stellige uitspraken en aanbevelingen per jaarrekeningpost
  • Het biedt een toelichting op de regelgeving met voorbeelden en uitwerkingen.

Aanvragen

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017

Ontvang uw exemplaar

Het Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017 is gebaseerd op:

  • het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  • de Circulaire uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten
  • de notities van de Commissie BBV zoals gepubliceerd tot en met november 2017

Model jaarstukken gemeenten

In het handboek verwijzen wij naar de Model jaarstukken gemeenten van Deloitte. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarstukken 2017 van uw gemeente in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de daarmee samenhangende uitingen van de commissie BBV.

Aanvragen

Model jaarstukken gemeenten

Ontvang uw exemplaar

Checklist jaarverslaggeving gemeenten 2017

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij gemeenten maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker. 

Aanvragen checklist jaarverslaggeving gemeenten
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte.))

Aanvragen checklist

Checklist Jaarverslaggeving gemeenten.
Alleen voor klanten en relaties.

Vraag de checklist aan
Vond u dit nuttig?