Handboek Onderwijsinstellingen

Article

Handboek Onderwijsinstellingen 2017

Regels voor het opstellen van een jaarrekening voor een sector in beweging

Het onderwijs is volop in beweging. De door de minister van OCW aangekondigde versterking van de bestuurskracht is onder andere met de invoering van de continuïteitsparagraaf duidelijk zichtbaar. Ook thema’s zoals risicomanagement, de Wet normering topinkomens, het ‘in control statement’ (ICS), financiële instrumenten waaronder het gebruik van derivaten en Standard Business Reporting blijven in de belangstelling.

Het Handboek Onderwijsinstellingen 2017 bestaat uit drie delen:

  • Deel A: Regels voor jaarverslaggeving in het onderwijs
  • Deel B: Andere wet- en regelgeving voor het onderwijs, zoals de WNT en aanbestedingsregels
  • Deel C: Fiscaliteiten voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in ons maatschappelijk bestel. In het afgelopen jaar en in de nabije toekomst stonden en staan diverse verslaggevingstechnische, fiscale en andere vraagstukken op de agenda.

Wij volgen de ontwikkelingen rond onderwijsinstellingen op de voet. In dit handboek besteden wij aandacht aan jaarrekeningposten en onderwerpen die in de praktijk van de onderwijsverslaggeving regelmatig vragen oproepen en waarvoor behoefte bestaat aan hulp. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van casuïstiek ter verduidelijking.

Aanvragen

Handboek Onderwijsinstellingen 2017

Ontvang uw exemplaar

Checklist jaarverslaggeving onderwijsinstellingen 2017

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij onderwijsinstellingen maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.


Aanvragen checklist jaarverslaggeving onderwijsinstellingen
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte.))

Aanvragen checklist

Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen.
Alleen voor klanten en relaties.

Vraag de checklist aan
Vond u dit nuttig?