Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2018 en Handboek Woningcorporaties 2017

Article

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2019

Attentiepunten bij het opstellen van de jaarrekening

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Daarom ondersteunen wij u bij het opstellen van uw jaarrekening met enkele producten op het gebied van de jaarverslaggeving.

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2019

In dit factsheet woningcorporaties 2019 brengen wij u op de hoogte van actualiteiten en attentiepunten op het gebied van jaarverslaggeving van woningcorporaties.

Aanvragen

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2019

Ontvang uw exemplaar

Checklist jaarverslaggeving 2019 en Modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2019

Checklist jaarverslaggeving 2019
Onze checklist voor de jaarverslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2019
Het modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2019 van Deloitte maakt het vervaardigen van uw jaarrekening eenvoudiger. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarrekening 2019.

De checklist en modelrapport worden alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte).

Aanvragen Checklist en Model

Checklist Jaarverslaggeving woningcorporaties 2019 en Modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2019

Alleen voor klanten en relaties

Vraag nu aan
Did you find this useful?