Handboek Woningcorporaties

Article

Handboek Woningcorporaties 2017

Een praktische handreiking voor het opstellen van de jaarrekening

Het Handboek Woningcorporaties 2017 geeft inzicht in de regelgeving die voor woningcorporaties van toepassing is en geeft antwoord op veel voorkomende vragen.

Handboek Woningcorporaties 2017

Het Handboek Woningcorporaties 2017 bestaat uit drie delen:

  • Deel A: Jaarverslaggeving: opmaken, accountantscontrole, vaststellen, ondertekenen en publiceren
  • Deel B: Andere wet- en regelgeving, zoals de wet- en regelgeving rondom scheiding van DAEB en niet-DAEB, governance en de WNT
  • Deel C: Fiscaliteiten: vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting   

Het Handboek Woningcorporaties is bestemd voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Ook controllers, accountants en andere bij woningcorporaties betrokken personen rekenen wij tot de doelgroep van dit handboek.

Aanvragen

Handboek Woningcorporaties 2017

Ontvang uw exemplaar

Richtlijn 645

Belangrijk onderdeel van dit handboek betreft de Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645). In dit Handboek komt de Richtlijn 645 uitgebreid aan de orde.

Checklist jaarverslaggeving woningcorporaties 2017

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij woningcorporaties maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Aanvragen checklist jaarverslaggeving woningcorporaties
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte.))

Aanvragen checklist

Jaarverslaggeving woningcorporaties.
Alleen voor klanten en relaties.

Vraag de checklist aan
Vond u dit nuttig?