Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties

Article

Producten woningcorporaties

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Daarom ondersteunen wij u bij het opstellen van uw jaarrekening met enkele producten op het gebied van de jaarverslaggeving.

Voorbeeldrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting

Checklist jaarverslaggeving
Onze Checklist Externe Verslaggeving is ook beschikbaar voor woningcorporaties. In deze Checklist Externe Verslaggeving zijn de vereisten voor deze sector namelijk geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (publieke sector) verslaggevingsregels, waaronder toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645), aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist. Vraag hier uw checklist aan.

Voorbeeldrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting
Het voorbeeldrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting van Deloitte maakt het vervaardigen van uw jaarrekening eenvoudiger. U kunt dit voorbeeld gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarrekening.

De checklist en voorbeeldrapport worden alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte).

Download Voorbeeldrapport

Voorbeeldrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting

Voorbeeldrapport alleen voor klanten en relaties

Vraag nu aan
Did you find this useful?