Handboek Woningcorporaties

Article

Handboek Woningcorporaties 2016

Een praktische handreiking voor het opstellen van de jaarrekening

Het Handboek Woningcorporaties 2016 geeft inzicht in de regelgeving die voor woningcorporaties van toepassing is en geeft antwoord op veel voorkomende vragen.

Handboek Woningcorporaties 2016

Het Handboek Woningcorporaties 2016 bestaat uit drie delen:

  • Deel A: Jaarverslaggeving: opmaken, accountantscontrole, vaststellen, ondertekenen en publiceren
  • Deel B: Andere wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Woningwet
  • Deel C: Fiscaliteiten. Over vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing en aspecten van de overdrachtsbelasting   

Het Handboek Woningcorporaties is bestemd voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Ook controllers, accountants en andere bij woningcorporaties betrokken personen rekenen wij tot de doelgroep van dit handboek.

Woningcorporaties 2016

Richtlijn 645

Belangrijk onderdeel van dit handboek betreft de Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645). In dit Handboek komt de Richtlijn 645 uitgebreid aan de orde.

Checklist jaarverslaggeving woningcorporaties 2016

Onze checklist voor de jaarverslaggeving bij woningcorporaties maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijke

Aanvragen checklist jaarverslaggeving woningcorporaties
(De checklist wordt alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte.))

Checklist

Jaarverslaggeving woningcorporaties

Aanvragen
Vond u dit nuttig?