Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2018 en Handboek Woningcorporaties 2017

Article

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2018 en Handboek Woningcorporaties 2017

Een praktische handreiking voor het opstellen van de jaarrekening

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit confronteert woningcorporaties blijvend met een groot aantal veranderingen, ook in de jaarverslaggeving.

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2018 en Handboek Woningcorporaties 2017

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2018
In de afgelopen jaren hebben wij steeds een handboek woningcorporaties gepubliceerd. Om u als lezer mee te nemen in de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar hebben wij besloten om dit jaar geen handboek te publiceren, maar een factsheet met actualiteiten op het gebied van jaarverslaggeving. U kunt dit factsheet lezen naast ons Handboek woningcorporaties 2017.

Het Handboek Woningcorporaties 2017 bestaat uit drie delen:

  • Deel A: Jaarverslaggeving: opmaken, accountantscontrole, vaststellen, ondertekenen en publiceren
  • Deel B: Andere wet- en regelgeving, zoals de wet- en regelgeving rondom scheiding van DAEB en niet-DAEB, governance en de WNT
  • Deel C: Fiscaliteiten: vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting

Het Handboek Woningcorporaties is bestemd voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Ook controllers, accountants en andere bij woningcorporaties betrokken personen rekenen wij tot de doelgroep van dit handboek.

Aanvragen

Factsheet Actualiteiten Woningcorporaties 2018 en Handboek Woningcorporaties 2017

Ontvang uw exemplaar

Checklist jaarverslaggeving 2018 en Modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2018

Checklist jaarverslaggeving 2018
Onze checklist voor de jaarverslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker.

Modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2018
Het modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2018 van Deloitte maakt het vervaardigen van uw jaarrekening eenvoudiger. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarrekening 2018.

De checklist en modelrapport worden alleen verstrekt aan klanten van Deloitte (en relaties via uw contactpersoon bij Deloitte).

Aanvragen Checklist en Model

Checklist Jaarverslaggeving woningcorporaties 2018 en Modelrapport toegelaten instellingen volkshuisvesting 2018

Alleen voor klanten en relaties

Vraag nu aan
Did you find this useful?