NL GAAP Focus

Article

NL GAAP Focus

Praktische handreiking voor opstellen van de jaarrekening

In de reeks publicaties omtrent NL GAAP focus behandelen wij actuele onderwerpen op het gebied van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze publicaties vormen een praktische handreiking voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

Revenue recognition: changes for medium-sized and large legal entities as from financial year 2022

DASB Statement 2020-15 was published in December 2020. DAS 270 ‘The profit and loss account’ and DAS 221 ‘Construction contracts’ have been amended by means of this statement. In this NL GAAP Focus we inform you about the amendments made to the existing DAS 270 'The profit and loss account' and DAS 221 'Construction contracts'. In addition to a description of the amendments, this publication also includes many examples.

Revenue recognition as from financial year 2022

De verwerking van opbrengsten in de jaarrekening: wijzigingen voor middelgrote en grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2022

In december 2020 is RJ-Uiting 2020-15 gepubliceerd. Door middel van deze uiting zijn RJ 270 ‘De winst-en-verliesrekening’ en RJ 221 ‘Onderhanden projecten’ aangepast. In deze NL GAAP Focus brengen we u op de hoogte van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de bestaande RJ 270 ‘De winst-en-verliesrekening’ en RJ 221 ‘Onderhanden projecten’. Naast een beschrijving van de wijzigingen zijn in deze publicatie veel voorbeelden opgenomen.

De verwerking van opbrengsten in de jaarrekening boekjaar 2022

De verwerking van de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening 2019

De publicatie behandelt de mogelijke verwerkingswijzen van de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening. Ook behandelt de publicatie de overgang (stelselwijziging) naar een andere verwerkingswijze. De behandeling vindt steeds plaats aan de hand van praktische voorbeelden.

 

 

De verwerking van de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening 2019

Impact of the COVID-19 outbreak on financial statements.

The COVID-19 outbreak is affecting economic and financial markets, and virtually all industries are facing challenges associated with the economic conditions resulting from efforts to address it. This 'NL GAAP Focus' discusses certain key NL GAAP accounting considerations related to conditions that may result from the COVID-19 outbreak. Download via button on the right.

NL GAAP Focus COVID-19
Did you find this useful?