Visiedocument onderwijs | Deloitte Netherlands

Article

Visiedocument onderwijs 

Vandaag de juiste strategie voor het onderwijs van morgen

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit heeft veel impact op onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Zij kunnen er niet omheen scherpe keuzes te maken op belangrijke dossiers: het excelleren in netwerken, het omarmen van digitalisering, het vinden en binden van talent en het flexibiliseren van de bedrijfsvoering.

Thuis in onderwijs

Wij hebben voor u onze nieuwste visie op onderwijs en onderzoeksinstellingen. We gaan hierover graag met u in gesprek, om richting te geven aan de toekomst van uw instelling. Een heldere, concrete strategie helpt om adequaat in te spelen op de uitdagingen in onderwijs en onderzoek.

Graag sparren we met u over de belangrijke thema’s die een solide basis moeten leggen onder uw strategie. Denk aan het excelleren in samenwerken binnen ecosystemen. Het omarmen van digitalisering in de primaire en ondersteunende processen. Het binden en boeien van talent. En het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering, waarmee u meer grip krijgt op processen en de flexibiliteit van uw instelling vergroot.

Door het inbrengen van inzichten – in een open en constructieve dialoog – dragen we met ons multidisciplinaire team bij aan het initiëren en executeren van uw koers voor de toekomst. Vanuit een grote variëteit aan disciplines
(die Deloitte allemaal in huis heeft) brengen we onze expertise in. We delen graag best practices die we niet alleen hebben verworven in uw sector, maar ook daarbuiten. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. 

Did you find this useful?