Wijzigingen NL GAAP jaareditie 2020

Article

Wijzigingen NL GAAP jaareditie 2020

In de jaareditie 2020 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen. De jaareditie 2020 is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. Enkele nieuw opgenomen richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing wordt aanbevolen.

                                                                                                            English Version

In bijgaande factsheets worden de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen besproken. De factsheets zijn beschikbaar in Nederlandstalige en Engelstalige versies en kunnen aan cliënten en externe relaties ter beschikking worden gesteld.

 

 

 

Meer weten over NL GAAP?

Wilt u meer weten over NL GAAP? Neem dan contact op met Corné Kimenai

Did you find this useful?