Audit readiness

Solution

Audit readiness

Verhogen kwaliteit interne controle

Uw interne controle moderniseren met behulp van moderne tooling op het gebied van data-analyse en continuous monitoring?

De externe jaarrekeningcontrole leidt nogal eens tot stress op de financiële afdeling van publieke organisaties, zeker nu de eisen die de overheid en de accountant stellen aan de door u op te leveren stukken scherper worden. Er is forse druk op de deadlines met als risico dat de reguliere interne financiële processen worden verstoord.

Audit readiness kan u deze tijdige oplevering garanderen door te zorgen voor:

  • Een vaktechnisch doortimmerd intern audit plan.
  • Position papers voor uw complexe jaarrekeningposten, zoals voorzieningen en complexe waarderingen van onroerend goed en/of deelnemingen.
  • Beschikbaarheid van specialistische kennis voor complexe waarderingen van projecten en grondexploitaties.
  • Notitie voor de WNT Wet Normering Topinkomens.
  • Een kwalitatief goed balansdossier en desgewenst ook als aanspreekpunt dienen voor uw externe accountant.
Audit readiness

Wat levert het u op?

  • Uw stukken voor de jaarrekeningcontrole door de externe accountant worden tijdig opgeleverd, waardoor er sprake is van een soepele controle zonder meerwerkkosten en zonder stress voor uw medewerkers.
  • De kwaliteit van uw interne beheersing verbetert, waardoor uw organisatie beter in control komt.
  • Coaching on the job voor uw financiële medewerkers, waardoor de waarde van hun werkzaamheden wordt vergroot.

Audit Readiness

Meer weten over Audit readiness?

Wilt u meer weten over Audit readiness? Neem dan contact op met Patrick Jussen via +31 (0)88 2880952

Contact

Patrick Jussen

Patrick Jussen

Partner

Patrick has worked for Deloitte in the public sector for over 25 years. Since 2018 he is the business leader of Audit Advisory Public Sector and has been a member of the industry management team Publi... More