Solution

IPSAS Conversion Services

Overheden wereldwijd breiden de informatie op basis van cash-based accounting uit met informatie uit accrual accounting. Deloitte helpt u die omslag te realiseren.

Veel overheden wereldwijd breiden de informatie op basis van traditionele financiële verslaggeving (cash-based) uit met informatie uit accrual accounting, die voldoet aan IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Daarmee sluiten ze zich aan bij Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland, die deze modernisering binnen de publieke sector al succesvol toepassen.

De overgang naar IPSAS betekent verandering, onzekerheid en belangrijke eisen voor de verslaggevende organisatie, accountants en gebruikers van financiële verslaggeving door overheden. Voor u als bestuurder is het een grote uitdaging om uw toezichthoudende rol te vervullen in deze overgangsfase.

 

Hoe Deloitte u helpt

  • Diagnose en gap-analyse 

Wij identificeren de verschillen tussen uw huidige praktijken en uw beoogde beleid. We doen aanbevelingen over benodigde veranderingen en nemen deze op in een overgangsplan.

  • Openingsbalansen voorbereiden 

Uw activa en passiva werden in het verleden niet volledig geïdentificeerd. Wij helpen u hierbij voor de eerste toepassing en stellen samen met u de vereiste planning op voor accrual accounting.

  • Inspelen op accounting issues 

Wij helpen u bij het maken van keuzes door te bespreken wat de meest praktische aanpak is van uw accounting issues, in overeenstemming met overheidsbeleid en IPSAS.

  • Jaarrekeningen opstellen op basis van IPSAS accrual accounting 

Misschien lijkt dit een onmogelijke taak, maar met de juiste begeleiding en sturing kan het een positieve verandering teweegbrengen. Onze teams werken samen met u aan het bereiken van uw uiteindelijke doelen, waarbij we een volledige set van financiële verslagen opleveren.

  • Trainingen voor werknemers over accrual accounting

Medewerkers op diverse afdelingen leren wat ze moeten weten over IPSAS accrual accounting in workshops of een-op-een trainingen.

  • Ontwikkelen van handboek, beleid en procedures 

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van beleid en procedures die duidelijk en effectief zijn voor gebruik door uw medewerkers.

 

Waarom Deloitte?

Onze professionals werken al geruime tijd met overheden wereldwijd bij het toepassen van IPSAS accrual accounting en cash accounting. Onze teams bieden zowel mondiale kennis over IPSAS als ervaring met lokale en nationale overheden. De teamleden zijn afkomstig uit onze audit en consulting disciplines, waardoor ze een gebalanceerde benadering kunnen bieden van technische boekhoudkundige zaken en verandermanagement.

Wereldwijd neemt Deloitte een unieke positie in op het gebied van advies aan overheden en organisaties binnen de publieke sector over IPSAS accrual accounting. Wij zijn trots op onze mondiale ervaring met het overgangstraject van cash accounting naar accrual accounting, want die biedt toegevoegde waarde bij het implementeren van IPSAS bij u.

 

Contact

Frans van Schaik

Frans van Schaik

Director

Frans is Deloitte Global Leader Public Sector Accounting and Auditing. Hij is hoogleraar management accounting aan de Universiteit van Amsterdam en was lid van de International Public Sector Accountin... More