Solution

Sustainability Reporting & Assurance

Deloitte biedt u deskundigheid over rapportagestandaarden en assurance op en verificatie van duurzaamheidsverslagen.

U richt zich, of wilt zich richten, op duurzaamheid, sustainability, CSR of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarbij loopt u tegen verschillende vraagstukken aan, zoals:

 • het verankeren van sustainability in uw strategie 
 • het identificeren en betrekken van stakeholders 
 • het vertalen van ambitie naar concrete KPI’s en de integratie daarvan in de bestaande planning en control cyclus
 • het beginnen met rapporteren over duurzaamheid: hoe moeten transparantie en communicatie worden ingevuld?
 • Transparantie door middel van duurzaamheidsrapportage speelt bij steeds meer bedrijven een rol (vrijwillig of ’gedwongen’ door de keten).

Assurance door een externe partij verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportage, maar ook het comfort over de interne processen die benodigd zijn voor sturing.

 

Hoe Deloitte u helpt

Het Deloitte Sustainability Reporting & Assurance Team is deskundig op het gebied van rapportagestandaarden (waaronder GRI) en het opstellen van en het verlenen van zekerheid (assurance) ten aanzien van duurzaamheidsverslagen. Verder verzorgen wij trainingen voor IAD’s over het opstellen van en de verificatie van duurzaamheidsverslagen.

Deloitte biedt een unieke geïntegreerde aanpak waarbij desgewenst zoveel mogelijk werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door uw huidige Deloitteteam. Dit team wordt voor specifieke deskundigheid en support ondersteund door het Deloitte Sustainability Reporting & Assurance Team. Een assurancerapport wordt ook getekend door uw huidige auditpartner.

Oplossingen zijn onder meer:

 • workshops organiseren over bijvoorbeeld het opstellen van een duurzaamheidsverslag en het creëren van commitment binnen uw organisatie
 • ondersteuning bij het opstellen van een verslag (Roadmap Reporting)
 • gap-analyse tussen bestaande verslaggeving en GRI reporting principles (wereldwijd gebruikt door circa 85% van de op dit gebied rapporterende bedrijven)
 • het daadwerkelijk uitvoeren van assurance-opdrachten (beperkte of redelijke mate van zekerheid)

 

Wat het u oplevert

Rapportering over duurzaamheid is het proces om verantwoording af te leggen aan het maatschappelijk verkeer, over financiële, milieugerelateerde en sociale prestaties. Dat biedt de volgende meerwaarde:

 • Uw concurrentiepositie verstevigen

Inspelen op wensen van uw klanten, aandeelhouders en stakeholders

 • Reputatie en imago

Rapportage van duurzaamheidsprestaties en eerlijk zaken doen zijn belangrijke succesfactoren voor het opbouwen van vertrouwen. Op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving kunt u zich in de sector onderscheiden en profileren

 • Verbetering in duurzaamheidsprestaties stimuleren

Door doelen te stellen en structureel te rapporteren over de mate waarin gestelde doelen worden behaald, zullen de duurzaamheidsprestatie en (indirect) de interne processen verbeteren

 • Talent aantrekken

Werknemers leggen een grotere nadruk op sociale verantwoordelijkheid en willen weten hoe een organisatie omgaat met sociale en milieukwesties. In bepaalde sectoren neemt het belang toe door schaarste van bijvoorbeeld technisch geschoold personeel

 • Uw stakeholders benaderen over duurzaamheidsverslaggeving

Het is een effectief instrument om te communiceren met klanten, leveranciers, investeerders en andere stakeholders over hoe uw organisatie omgaat met hun belangen en behoeften. Tevens kunnen stakeholders betrokken worden bij het bepalen van targets die voor hen relevant zijn

 • Innovatie stimuleren

Het blijkt dat transparantie over bedrijfsprocessen, over de invloed in de waardeketen, over de verwachtingen van klanten en de maatschappij, een bron van innovatie is.

 

Waarom Deloitte?

Deloitte biedt de unieke As One approach aan, waarbij meerdere disciplines (zoals Audit, Tax en Corporate Finance), maar ook internationale Deloittekantoren samenwerken voor een efficiënt en effectief antwoord op uw vragen. 

Verder hebben wij veel deskundigheid in huis als onderdeel van het Deloitte Sustainability Innovation team. In dit team zitten experts op het gebied van onder meer GRI, Innovation, Strategie en beleid, Supply chain en Energy.

Naast bovengenoemde punten onderscheiden wij ons in de markt met onze unieke geïntegreerde aanpak. Het bestaande cliëntteam doet (desgewenst) het uitvoerende werk, waar nodig ondersteund door deskundigen uit ons centrale team. U werkt dus altijd met dezelfde teamleden en dezelfde auditpartner. 

Dankzij deze aanpak neemt onze kennis over uw organisatie toe, kunnen we meer invulling geven aan de natuurlijke adviesfunctie en de bestaande relatie verder verstevigen.

Contact

Rob Bergmans

Rob Bergmans

Partner

Rob Bergmans (1969) is appointed Chief People & Quality Officer (CPQO) and member of the Executive Board of Deloitte Netherlands as of 1 June 2023. Rob has been working for Deloitte for over 25 years.... More