Klimaatverandering: kloof tussen zorgen CxO en actie van organisaties

Press releases

Klimaatverandering: kloof tussen zorgen CxO en actie van organisaties

Actieplannen voor klimaatadaptatie en - transformatie blijven achter

Rotterdam, 22 februari 2022 ‘Deloitte’s 2022 CxO ‘Sustainability Report: The Disconnect Between Ambition and Impact’, toont aan dat hoewel CxO’s zich wereldwijd steeds meer zorgen maken over klimaatverandering er een kloof zit tussen hun ambitie om hier iets aan te doen en de daadwerkelijke actie en impact van organisaties waar zij voor werken. Zo zegt 61 procent van de CxO’s in Nederland het eens te zijn met de stelling dat we het ‘point of no return al hebben bereikt, en dat het te laat is om de schade door klimaatverandering te herstellen. Wereldwijd is slechts 31 procent het eens met deze stelling.

Deze zorg wordt verder benadrukt door het feit dat 83 procent van de CxO's in Nederland vindt dat de wereld op een kantelpunt staat als het gaat om het reageren op klimaatverandering. Wereldwijd ligt dit percentage op 79 procent.

Bezorgdheid leidt tot actie – met enkele uitdagingen

Gedreven door deze bezorgdheid handelen bedrijven wel degelijk: Volgens 63 procent van de CxO’s in Nederland gebruiken hun organisaties duurzamere materialen en verhogen (wereldwijd is dit 66 procent) zij de efficiëntie van hun energiegebruik; 61 procent gebruikt energie-efficiënte of klimaatvriendelijke technologieën en apparatuur (wereldwijd is dit 67 procent). Een meerderheid (61 procent) vermindert bewust vliegreizen (wereldwijd is dit 55 procent).

Maar er zijn enkele obstakels die het vereiste tempo van verandering in de weg staan. Als belangrijkste obstakel voor het inzetten op duurzaamheid door hun organisaties noemen Nederlandse CxO’s de focus op korte-termijn uitdagingen, eisen van investeerders en aandeelhouders (29 procent). Wereldwijd ligt dit percentage op 25 procent. 20 procent geeft aan dat het investeren in duurzaamheid te duur is, wereldwijd vindt 27 procent van de ondervraagde CxO’s dit een obstakel.

Bezorgdheid en optimisme: ingrediënten voor verandering

Ondanks de bezorgdheid van CxO’s lijken deze zorgen niet breed te worden gedeeld in de organisaties waarvoor zij werken. Slechts 37 procent van de Nederlandse CxO’s geeft aan dat hun organisatie erg bezorgd is over klimaatverandering, tegenover 63 procent van de CxO’s wereldwijd.

Toch gelooft 93 procent van de CxO’s in Nederland dat met onmiddellijke actie verdere negatieve gevolgen voor de planeet beperkt kunnen worden (wereldwijd ligt dit op 88 procent). De toegenomen bezorgdheid, maar ook het optimisme, tonen aan dat CxO’s wereldwijd zich steeds meer bewust zijn van de noodzaak om nu te handelen. Deze urgentie komt ook voort uit:

  • Bijna alle respondenten (97 procent) gaven aan dat hun bedrijf al negatieve gevolgen heeft ondervonden van de klimaatverandering. Ongeveer de helft gaf aan dat de activiteiten erdoor worden beïnvloed (bijv. verstoring van wereldwijde toeleveringsnetwerken).
  • 81 procent van alle ondervraagde CxO's heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met klimaatverandering (bijv. steeds zwaardere stormen, overstromingen). 47 procent van de CxO’s in Nederland heeft te maken gehad met overstromingen.
  • Diverse stakeholders, waaronder regelgevers, aandeelhouders, consumenten en werknemers, voeren de druk om nu in actie te komen, verder op.

CxO’s voelen dus de druk om te handelen. Gedurfde acties met meetbare impact zijn nu nodig om het tempo van interventie te versnellen, terwijl er nu nog tijd is om de schade te beperken. Elk bedrijf, elke bedrijfstak en elke regio staat voor unieke uitdagingen bij het ontwikkelen van een actieplan voor duurzaamheid.

“We bevinden ons in een beslissend decennium om op te treden tegen klimaatverandering.
Voor velen vereist het doorvoeren van klimaatoverwegingen in hun organisatie een fundamentele transformatie van het bedrijfsmodel, met gevolgen voor inkoop, talent, toeleveringsketen, productontwikkeling, klantrelaties en meer, zegt Jacques Buith, Senior Partner Risk Advisory bij Deloitte. “Dit vereist nieuwe processen, evenals een mentaliteitsverandering bij het personeel van een bedrijf, zijn leveranciers en zijn klanten.”

Voor meer informatie over Deloitte's 2022 CxO Sustainability Report, ga naar de website van Deloitte. Deloitte leidt werknemers op zodat zij meer leren over klimaatimpact en wat zij kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren.

Methodiek

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 2.083 C-level bestuurders. Het onderzoek, dat in september en oktober 2021 werd uitgevoerd door KS&R Inc. en Deloitte, heeft respondenten uit 21 landen bevraagd: 44% uit Europa/Zuid-Afrika; 31% uit Noord- en Zuid-Amerika; en 24% uit Azië-Pacific. De steekproef omvatte alle belangrijke industriële sectoren. Daarnaast hebben KS&R en Deloitte een aantal één-op-één interviews gehouden met wereldleiders uit deze sectoren, maar niet in Nederland.

Did you find this useful?