Data-uitwisseling professionaliseren must voor virtuele zorg | Customer & Marketing | Deloitte Netherlands

Article

Data-uitwisseling professionaliseren must voor virtuele zorg

Deloitte & MuleSoft combineren kennis en technologie

Er worden al jaren verwoede pogingen gedaan om met behulp van IT de effectiviteit en doelmatigheid van de digitale zorgverlening en patiëntervaring op een hoger niveau te brengen, maar dit gaat tot nu toe nog onvoldoende snel. Virtuele zorg is tijdens de COVID-19 crisis ineens heel normaal geworden, maar het is nog steeds ieder voor zich. De echte versnelling zit in meer (digitale) samenwerking en in het waar mogelijk virtueel aanbieden van de keten van zorg. Het veilig en efficiënt delen van data is daarin een must.

Deloitte Consulting en MuleSoft werken al jaren samen in sectoren als de financiële industrie en de consumentenmarkt, waar de voordelen van een goede informatie uitwisseling al goed zichtbaar en tastbaar is en reeds veel ervaring is opgedaan. ‘De ambitie om die ervaringen naar de zorg te brengen, is wat ons verbindt.’

Dat de druk op de gezondheidszorg groot is en alleen nog maar zal
groeien, is geen nieuws. We vergrijzen, zijn meer bezig met onze gezondheid en
kunnen mensen langer in leven houden. Dat we daarom de (integrale)
zorgverlening moeten digitaliseren, omdat ze anders onbetaalbaar wordt, is ook
algemeen bekend. De uitdaging zit hem erin dit optimaal te organiseren.

360 graden patiëntbeeld

De zorg is een hoogtechnologische en een informatie intensieve omgeving Het gaat bijvoorbeeld om geavanceerde medische apparatuur die hoogwaardige medische informatie oplevert en deze integraal beschikbaar stelt voor de behandelaar. Die gegevens digitaal delen met andere belanghebbenden in de zorg wordt al iets moeilijker, laat staan dat het veilig en met toestemming, ontsloten en gekoppeld kan worden aan andere databronnen waardoor een zorgverlener op elk moment een 360 graden beeld van de patiënt bij de hand heeft.

Informatie-uitwisseling in de zorg

Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat professionals in de zorg niet dezelfde taal spreken. Letterlijk. Zij omschrijven aandoeningen en behandelingen op uiteenlopende manieren, waardoor informatie uit verschillende EPD’s lastig eenduidig te interpreteren is. Directeur digitale zorg bij Deloitte, Matthijs Boom: “Naar verwachting wordt eind dit jaar wetgeving van kracht waarin zorgpartijen niet alleen verplicht worden hun databronnen beschikbaar te stellen, maar dat ook te doen in hetzelfde informatiemodel waardoor eenheid van taal ontstaat.. In Nederland hanteren we voor deze eenheid van taal ZIB’s, een systematiek van zorginformatiebouwstenen, waarmee we op uniforme wijze met elkaar kunnen communiceren. Het is echter heel arbeidsintensief en kostbaar om alle individuele systemen (lees: leveranciers) aan te passen aan dit nieuwe model. Dat kan veel sneller en veel slimmer.”

Het belang van samenwerking in de regio

Maar daarmee is nog niet alles gezegd. De kunst is ook om alle applicaties en informatiesystemen die zorgpartijen hanteren (van huisarts- tot ziekenhuisinformatiesysteem) intelligent met elkaar te verbinden. Daar komt de samenwerking tussen Deloitte en MuleSoft om de hoek kijken. Deloitte Consulting is marktleider in het leveren van advies en implementatiediensten op het gebied van data en analytics. Daarbij richt het zich ook op het bedienen van de Nederlandse gezondheidszorg met specialisten in data-uitwisseling. MuleSoft, onderdeel van Salesforce, is gespecialiseerd in API-management (application programming interface). Een API is zogezegd het koppelpunt tussen systemen, de plek waar systemen met elkaar verbinden ten behoeve van de onderlinge communicatie. Deze API technologie maakt het tegenwoordig mogelijk om sneller en eenvoudiger toegang tot applicatie en data te verkrijgen. MuleSoft heeft een platform opgebouwd waarmee met deze API-connectoren systemen en applicaties snel en slim geïntegreerd kunnen worden.

Matthijs Boom: “Wij slaan de handen ineen om van de zorg nog meer een (regionale) netwerkomgeving te maken. Dit sluit ook aan bij de wens vanuit de overheid om de juiste zorg (lees: informatie) op de juiste plaats te organiseren. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar ervaringen die we gezamenlijk hebben opgedaan in andere sectoren gebruiken om toepassing in de zorg te versnellen. Risico’s vermijden door digitale oplossingen maximaal veilig te maken is daar onderdeel van.”

Wij slaan de handen ineen om van de zorg nog meer een (regionale) netwerkomgeving te maken. - Matthijs Boom, Director Deloitte

Standaard maar toch flexibel

“Technisch gesproken is de kracht van het MuleSoft-platform dat het gestandaardiseerde gegevensuitwisseling op basis van ZIB’s mogelijk maakt”, legt integratiespecialist Arthur Spruyt van Deloitte uit. “Een vertaling vanuit de internationale HL7 standaard is al gemaakt voor Nederland: het ZIB-koppelvlak. Bovendien biedt het platform de flexibiliteit om steeds nieuwe databronnen te absorberen, ook vanuit EPD’s die allemaal weer hun eigen specificaties hebben. Die mix van standaardisatie en flexibiliteit maakt MuleSoft echt onderscheidend.”

Het belang van data valt niet te onderschatten. Elke dag weer wordt er onvoorstelbaar veel zorginformatie gegenereerd. Wanneer je die verzamelt, structureert en interpreteert, kun je bijvoorbeeld patiëntgroepen selecteren en patronen ontdekken, die je helpen om aandoeningen te behandelen én te voorkomen. “De preventieve geneeskunde krijgt daardoor een gigantische impuls. Vroeger was kennis de katalysator van innovatie, nu is dat data. Met het MuleSoft-platform kunnen we gegevensstromen bij elkaar brengen,analyseren en inzetten voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare gezondheid en zorg.”

Denken vanuit de Patiënt Journey

Dichter bij de patiënt maakt data de weg vrij naar een zorgproces dat nog meer om hem of haar is georganiseerd. Het leidt een ‘patiënt journey’ in, waarbij bij elke stap de juiste informatie wordt verstrekt, van de uitnodiging voor een consult tot de bekendmaking van uitslagen. “Daar speelt Salesforce ook een rol in. Salesforce heeft niet alleen een ijzersterke reputatie opgebouwd in Customer Relationship Management (CRM), maar timmert ook sterk aan de weg met zijn Health Cloud-propositie die de interactieve uitwisseling van gegevens tussen patiënt en zorgverlener organiseert. In de zorg levert MuleSoft zoveel nieuwe inzichten op. Daarmee kan Salesforce waarde toevoegen aan de patiëntinteractie”, stelt Koen Vandongen, account executive bij MuleSoft.

Een geïntegreerde aanpak

Bij zorginstellingen spelen veel digitale vraagstukken. Stand-alone netwerken worden verplaatst naar de cloud, het Internet of Things is een veelbelovende toepassing, zorg op afstand moet vormgegeven worden. Kortom, interne IT-afdelingen staan onder spanning. Koen Vandongen: “Dan kun je wel bij elk thema een andere partij inschakelen met een andere oplossing, maar dan hou je die versnippering. Je kunt ook een leverancier kiezen met een overall benadering, waarbij je zeker weet dat alle technische aandachtspunten in samenhang met elkaar worden onderzocht en aangepakt. MuleSoft heeft daarvoor alle expertise in huis. En met Deloitte en Salesforce halen we de ‘buitenwereld’ naar binnen bij zorginstellingen en zorgen we voor een optimale communicatie met patiënten en externe zorgpartijen.”

Matthijs Boom: “De crisis rondom COVID-19 laat ons zien dat we in staat zijn om een enorme versnelling te brengen in digitalisering. Daarin adopteren we technologieën die processen faciliteren waarvan we dachten dat die niet mogelijk waren. We zien nu kans om het echt anders te doen en zorg waar mogelijk virtueel te maken. Met de kennis en technologie die we succesvol in andere sectoren hebben opgebouwd, kunnen we in de zorg een grote stap zetten. Laten we niet opnieuw het wiel uitvinden, maar leren van wat er al is om efficiënt en kosteneffectief de stap te zetten waar we met elkaar al jaren van dromen.” 

Meer weten?

Benieuwd wat MuleSoft voor uw zorgorganisatie kan betekenen? Neem contact op met Matthijs Boom.

Did you find this useful?