Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Onze mkb-eindejaarstips: novembereditie

Met sommige eindejaarstips kunnen we nog even wachten, maar de tips hieronder kunt u het beste tijdig oppakken zodat ze einde jaar af te ronden zijn zonder dat u daar als mkb-ondernemer op het laatste moment veel tijd in moet investeren. Tips voor nu.

12 november 2019

1. Controleer uw voorlopige belastingaanslag

Inkomstenbelasting 2019

Controleer of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting klopt. Maakt u in 2019 meer winst dan in uw voorlopige aanslag staat? Dan zult u 4% belastingrente moeten betalen als uw definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld.

Met een zorgvuldige inschatting van uw te verwachten winst kunt u dit voorkomen. Belastingrente wordt ook niet in rekening gebracht als u vóór 1 mei na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting doet, mits de aanslag conform aangifte wordt vastgesteld.


Vennootschapsbelasting 2019

Controleer nu of uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting klopt. Een voorlopige teruggaaf levert u direct liquiditeit op, maar als blijkt dat de teruggaaf niet klopt moet u achteraf mogelijk belastingrente betalen – en die bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Als opzettelijk een te hoge teruggaaf wordt gevraagd, kan zelfs een boete worden opgelegd.

Voor boekjaren die op of na 1 januari 2019 aanvangen geldt dat uw vennootschap belastingrente kan voorkomen door uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aangifte te doen. Voorwaarde is wel dat de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld. Voor oudere boekjaren geldt een termijn van slechts drie maanden.

2. Benut uw vrije ruimte WKR

Hebt u in 2019 de vrije ruimte (1,2% van de fiscale loonsom) van de werkkostenregeling nog niet volledig benut? Deze vrije ruimte kan worden gebruikt voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte van de WKR verruimd voor de eerste 400.000 Euro van de totale loonsom van uw onderneming van 1,2% naar 1,7%. Ook komen kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet langer ten laste van de vrije ruimte.

3. Vraag op tijd WBSO aan

Houdt u zich (ook) in 2019 bezig met eigen onderzoek en ontwikkeling? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de WBSO. Start u in januari 2019 een project, dan moet u in november al uw aanvraag indienen. U leest meer in dit artikel.

4. Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt privégebruik van de fiets van de zaak forfaitair belast tegen 7%. Lees meer over de bijtellingsregeling in het artikel “Fiets van de zaak krijgt eindelijk gezonde regeling”.

5. Let op de informatieplicht energiebesparing

De deadline informatieplicht energiebesparing is voor grotere bedrijven 5 december 2019, maar mkb-ondernemers die de deadline afgelopen zomer hebben gemist kunnen het beste alsnog hun energiebesparende maatregelen doorgeven. Het is heel wel mogelijk dat gemeenten in 2020 checken in hoeverre bedrijven aan hun informatieplicht voldoen, aangezien dan alle inrichtingen die onder de regeling vallen hun melding rond moeten hebben. Meer over dit onderwerp leest u in het artikel over de Informatieplicht energiebesparing.

6. Pensioen in eigen beheer (PEB) afkopen met fiscale korting

Als ondernemer en directeur-grootaandeelhouder van een bv kunt u bij de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer dit nog tot en met 2019 nog met een fiscale korting doen. Bent u al overgegaan tot afkoop? Vergeet dan niet binnen een jaar na afkoop een informatieformulier bij de Belastingdienst in te dienen. Lees meer in het artikel “Pensioen in eigen beheer afkopen in 2019”.

7. Check uw vastgoed in eigen gebruik

Vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 kunt u in de vennootschapsbelasting alleen nog op een gebouw afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). Deze maatregel is om twee redenen ingrijpend.

Tot 2019 kon uw vennootschap afschrijven op gebouwen in eigen gebruik zolang de boekwaarde minimaal 50% bedroeg van de WOZ-waarde. Dus het verschil in de gehanteerde bodemwaarde is groot.

Als het gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dat tijdstip nog geen drie jaar op het gebouw is afgeschreven, mag de belastingplichtige conform het oude regime blijven afschrijven totdat de driejaarperiode is verstreken.

8. Dividenduitkering

Vanaf 2020 gaan de belastingtarieven uit elkaar lopen. Het tarief in box 2 stijgt van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020. Mocht u nog dit jaar dividend willen en kunnen uitkeren uit uw bv, dan is het tijd om een en ander in gang te zetten. Meer informatie kunt u downloaden bij het artikel “Dividendbelasting en dividenduitkering”.

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?