Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Onze mkb-eindejaarstips: novembereditie

Met sommige eindejaarstips kunnen we nog even wachten, maar de tips hieronder kunt u het beste tijdig oppakken zodat ze einde jaar af te ronden zijn zonder dat u daar als mkb-ondernemer op het laatste moment veel tijd in moet investeren. Tips voor nu.

9 november 2021

Controleer uw voorlopige belastingaanslag

Inkomstenbelasting 2021

Controleer of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting klopt. Maakt u in 2021 meer winst dan in uw voorlopige aanslag staat? Dan zult u 4% belastingrente moeten betalen als uw definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld.

Met een zorgvuldige inschatting van uw te verwachten winst kunt u dit voorkomen. Belastingrente wordt ook niet in rekening gebracht als u vóór 1 mei na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting doet, mits de aanslag conform aangifte wordt vastgesteld.

Betaalt u de aanslag inkomstenbelasting vóór 1 januari 2022? Dan leidt dit tot vermindering van de grondslag in Box 3 en bespaart u daarmee mogelijk op uw box 3 heffing.


Vennootschapsbelasting 2021

Controleer nu of uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting klopt. Een voorlopige teruggaaf levert u direct liquiditeit op, maar als blijkt dat de teruggaaf niet klopt, moet u achteraf mogelijk belastingrente betalen. Die bedraagt in verband met de coronacrisis tot en met 31 december 2021 nog 4%. Maar vanaf 1 januari 2022 gaat het rentepercentage voor aanslagen vennootschapsbelasting weer omhoog naar 8%. Als opzettelijk een te hoge teruggaaf wordt gevraagd, kan zelfs een boete worden opgelegd.

Om geen belastingrente te hoeven betalen dient uw vennootschap uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aangifte te doen. Voorwaarde is wel dat de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld.

 

Benut uw vrije ruimte WKR

Hebt u in 2021 de vrije ruimte van de werkkostenregeling nog niet volledig benut? Deze vrije ruimte kan worden gebruikt voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Ook in 2021 geldt dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling tijdelijk is verhoogd tot 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Voor het meerdere geldt een percentage van 1,18%. In 2022 gelden weer de normale percentages van 1,7% tot een bedrag van € 400.000 van de fiscale loonsom, en 1,18% over het meerdere.

Vraag op tijd WBSO aan

Houdt u zich (ook) in 2022 bezig met eigen onderzoek en ontwikkeling? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de WBSO. Start u in januari 2022 een project, dan dient u uw WBSO-aanvraag in verband met de feestdagen uiterlijk op 20 december in te dienen.

Auto van de zaak

De maximale catalogusprijs waarover de korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is (de zogenoemde ‘cap’), wordt in 2022 verlaagd naar € 35.000. Tot deze waarde is een bijtelling van 16% verschuldigd. Indien de cataloguswaarde van de betreffende auto hoger is, geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%.

Mocht u een nieuwe, emissievrije auto van de zaak op het oog hebben, gaat u dan tijdig na in hoeverre het moment van overstap gevolgen voor u heeft.

Meer tips

In september hebben wij al enkele tips gedeeld. Bekijk of er acties zijn die u alsnog in gang kunt zetten bij onze Najaarstips voor mkb-ondernemers.

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met één van onze specialisten hieronder.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?