Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Onze mkb-eindejaarstips: novembereditie

Met sommige eindejaarstips kunnen we nog even wachten, maar de tips hieronder kunt u het beste tijdig oppakken zodat ze einde jaar af te ronden zijn zonder dat u daar als mkb-ondernemer op het laatste moment veel tijd in moet investeren. Tips voor nu.

13 november 2018

Jaarrekening deponeren

Is uw jaarrekening vastgesteld? Deponeer deze dan tijdig. Steeds meer bedrijven moeten hun jaarrekening digitaal deponeren. Lees over digitaal deponeren meer in dit artikel.

Op tijd deponeren wil zeggen: uiterlijk acht dagen na vaststelling, tenzij u dan de voor u geldende deadline overschrijdt. U kunt de voorlopige jaarrekening deponeren als u te laat bent met de vaststelling.

Voor een BV gelden de volgende termijnen:

  1. Jaarrekening samenstellen en voorleggen aan de aandeelhouders: 5 maanden
  2. Alleen bij bijzondere omstandigheden verlenen aandeelhouders van de bv maximaal 5 maanden uitstel
  3. Daarna hebben de aandeelhouders 2 maanden om de jaarrekening vast te stellen.

Zijn alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris? Dan geldt ondertekening van de jaarrekening meteen ook als vaststelling en de twee maanden die u anders zou hebben voor vaststelling vervallen. Als alle termijnen van toepassing zijn op uw bv, dan dient de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afronding van het boekjaar gedeponeerd te zijn.

Te laat deponeren is strafbaar als economisch delict. Mocht uw onderneming ook nog eens failliet gaan, dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De deponeringsplicht blijft van kracht tot op de datum van opheffing van uw bedrijf.

Stijging verlaagd BTW-tarief

Het verlaagde btw-tarief stijgt per 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Maakt u offertes op voor diensten of goederen die u in 2019 levert? Als de betaling in 2019 plaatsvindt moet er 9% btw op de offerte komen. Wordt het volledige bedrag direct in 2018 afgerekend, dan geldt nog het tarief van 6%. Vindt u het onduidelijk welk tarief in uw situatie geldt, dan kunt u dit het beste nu alvast navragen bij uw btw-adviseur.

Controleer uw voorlopige aanslagen

Inkomstenbelasting 2018

Controleer of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting klopt. Maakt u in 2018 meer winst dan in uw voorlopige aanslag staat? Dan zult u mogelijk 4% belastingrente moeten betalen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Met een zorgvuldige inschatting van uw te verwachten winst kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen.


Vennootschapsbelasting 2018

Controleer nu of uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting klopt. Een voorlopige teruggaaf levert u direct liquiditeit op, maar als blijkt dat de teruggaaf niet klopt moet u achteraf mogelijk belastingrente betalen – en die bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting.

Benut uw vrije ruimte WKR

Hebt u in 2018 de vrije ruimte (1,2% van de fiscale loonsom) van de werkkostenregeling al volledig benut? Deze kan worden gebruikt voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Vraag op tijd WBSO aan

Houdt u zich (ook) in 2019 bezig met eigen onderzoek en ontwikkeling? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de WBSO. Start u in januari 2019 een project, dan moet u in november al uw aanvraag indienen. U leest meer in dit artikel.

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?