Praktijkleren in het MKB: subsidieregeling opnieuw beschikbaar!

Article

Praktijkleren in het MKB: subsidieregeling opnieuw beschikbaar!

Subsidieregeling voor praktijk- of leerwerkplaatsen: ontdek de voorwaarden als werkgever.

Afgelopen juni is de subsidieregeling Praktijkleren wederom geopend. Wilt u als werkgever een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden zodat studenten beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Wat is de doelstelling subsidieregeling praktijkleren?

Het doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling, mbo-student, hbo-student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Hoe hoog is deze subsidieregeling voor werkgevers?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De subsidie wordt berekend door het aantal weken dat onderricht in de praktijk plaatsvindt te delen door het maximale aantal weken per schooljaar. Het maximale subsidiebedrag bedraagt de uitkomst van de berekening vermenigvuldigd met € 2.700. Voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding geldt een afwijkende regeling.

Subsidie wordt verstrekt per studiejaar.

Wat is de aanvraagperiode voor de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 2 juni 2023, 09:00 uur tot en met 15 september 2023, 17:00 uur voor het studiejaar 2022-2023. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Aanvragen kan via het RVO.

Wat zijn de voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren?

Per onderwijscategorie zijn verschillende voorwaarden gesteld. Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. Er zijn subsidiemogelijkheden voor leerlingen van het Vmbo, Mbo, Hbo, Promovendi en toio’s, praktijkonderwijs en het vso.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De sector wordt getoetst op basis van de hoofdactiviteit die bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd.

Meer weten over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers?

Heeft u ondersteuning nodig bij de aanvraag van deze subsidie? Neem contact op met uw adviseur.

Did you find this useful?