Wet Toekomst Pensioenen: impact op premies lijfrentes!

Article

Wet Toekomst Pensioenen: impact op premies lijfrentes!

In 2023 verruiming aftrek lijfrente & banksparen.

Op 30 mei heeft de Eerste Kamer de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen. Deze wet is op 1 juli 2023 ingegaan en heeft niet alleen gevolgen voor het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd. Ook de fiscale regels voor de lijfrente-aftrek zijn op een positieve manier aangepast.

Welke gevolgen heeft deze wet voor de lijfrente-aftrek?

Met ingang van 1 juli 2023 is de rekenmethode om de maximaal aftrekbare lijfrentepremie te berekenen verruimd. Voor ondernemers en werknemers die zelf inleggen voor hun oude dag is dit goed nieuws. Er mag een groter bedrag belastingvrij weggezet worden in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening.

Omdat fiscale wetgeving niet gedurende een kalenderjaar wijzigt heeft de wetgever bepaald dat de wijzigingen met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 plaatsvinden.

Hoe zien deze wijzigingen er precies uit?

  • Het opbouwpercentage van de jaarruimte stijgt van 13,3% naar 30%.
  • De franchise wordt in 2024 gelijk getrokken met de hogere franchise voor pensioenregelingen, in 2023 geldt de lagere franchise nog.
  • De factor A blijft in 2023 nog op dezelfde wijze berekend, in 2024 verandert dat.
  • De maximale jaarruimte gaat van € 15.317 naar € 34.550. Op grond van deze verruiming is het mogelijk om een aanzienlijke fiscaal aftrekbare storting te doen op de lijfrenterekeningen.
  • De reserveringsruimte (de niet gebruikte jaarruimte uit voorgaande jaren) wordt verruimd. Voorheen kon men alleen de niet gebruikte jaarruimte over de verstreken 7 jaren inhalen. De nieuwe wet maakt het mogelijk om de jaarruimte in te halen over de afgelopen 10 jaar. Het jaarlijkse plafond gaat naar € 38.000.
  • Het wordt toegestaan om tot 5 jaar na AOW te blijven inleggen (voorheen was dit tot AOW-leeftijd).

Conclusie

Het nieuwe pensioenakkoord geeft veel extra ruimte ten aanzien van een lijfrente voor zowel de zelfstandig ondernemer, de DGA als de werknemer die zijn eigen pensioen opbouwt. Met name in 2023 ontstaat extra ruimte doordat de nieuwe berekeningswijze nog niet volledig van toepassing is.

Heeft u vragen over uw mogelijke ruimte voor de aftrek van premies voor lijfrenten of banksparen, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur binnen Deloitte of met onze specialisten op het vlak van oudedagsvoorzieningen

Did you find this useful?