Effectief en efficiënt ondernemen met Audit Advisory

Solution

Audit Advisory voor MKB

Effectief en efficiënt ondernemen met Audit Advisory

Of u nu een fysiek product levert of dienstverlener bent, als ondernemer bent u het liefst bezig met de kern van uw zaak. Daarbij wilt u natuurlijk dat alle onderdelen van uw bedrijf zo effectief en zo efficiënt mogelijk werken. Het Audit Advisory team ondersteunt u graag bij het ondernemen op basis van onderstaande speerpunten: • Finance support • Financial Forecasting • Audit readiness • Quality Close • Control Framework Samen met Audit Advisory op weg naar een beheersbare groei van uw onderneming!

Uw onderneming – uw uitdaging

Of u nu een fysiek product levert of dienstverlener bent, als ondernemer bent u het liefst bezig met de kern van uw zaak. Daarbij wilt u natuurlijk dat alle onderdelen van uw bedrijf zo effectief en zo efficiënt mogelijk werken. Doelstelling: Een vooruitstrevende rendabele organisatie die de basis op orde heeft. Waarbij uw personeel een éénheid binnen de organisatie vormt, de gewenste resultaten boekt en de strategie van de onderneming begrijpt, draagt en op tactisch en operationeel level tot uitvoering brengt.

Als uw administratieve processen soepel lopen heeft u daar (bijna) geen omkijken meer naar en kunt u ondernemen zonder administratieve zorgen.

Hoe Deloitte u helpt

Met Audit Advisory helpen wij u om uw ambities en bedrijfsdoelstellingen te realiseren en optimaliseren wij de administratieve processen van uw onderneming. Wij bieden ondersteuning bij de meest uiteenlopende financiële onderwerpen, van het voorbereiden van uw balansdossier en het oplossen van complexe financiële vraagstukken tot het bewaken van uw (financiële) agenda, ondersteuning bij strategische beslissingen en afstemming met uw controlerend accountant.

Bovendien bieden wij ook administratieve ondersteuning op elk niveau op basis van interim services aan, waardoor u uw tijd en energie kunt richten op de activiteiten die voor ú essentieel zijn. Coaching on the job, een adequate overdracht en inwerk-werkzaamheden behoren ook tot de mogelijkheden.

Hieronder vindt u een kleine greep uit ons dienstenaanbod.

 • Finance support
 • Financial Forecasting
 • Audit readiness
 • Quality Close
 • Control Framework

Samen met Audit Advisory op weg naar een beheersbare groei van uw onderneming!

Finance support

Interim services

Wij leveren gedreven en ervaren finance professionals als tijdelijke versterking of vervanging. Door relevante en actuele sectorkennis zijn zij direct inzetbaar in uw bedrijf. Bovendien brengen zij een frisse blik en nieuwe inzichten mee vanuit hun ervaring bij branchegenoten.

Managementondersteuning

Naast advies op basis van onze expertise, kennis en kunde in de betreffende bedrijfssector ondersteunen wij tevens bij het opstellen van betrouwbare forecasts en cashflowprognoses.

Nulmeting of een Quick scan

Middels het in kaart brengen van de IST positie (waar staat u nu) van de processen en interne beheersing van uw onderneming en het bepalen van de SOLL positie (waar wilt u naartoe) kunnen wij een Gap analyse opstellen en uw bedrijf ondersteunen bij verdere professionalisering en interne controle.

Hierbij kunnen wij ook inzicht geven in de status van uw strategische doelstellingen en ondersteuning bieden bij het formuleren van actieplannen en vervolgstappen om uw doelstellingen te realiseren.

Daarnaast bieden wij verschillende Quick scans aan, waaronder verschillende belastingscans, een HR scan en een IT scan. Hierin worden kort de belangrijkste risico’s, aandachtspunten en aanbevelingen uiteengezet.

Financial Forecasting

Onder het mom van “we kunnen de toekomst niet voorspellen maar we kunnen ons er wel zo goed mogelijk op voorbereiden” ondersteunen wij onze klanten van businessplan tot een gedegen financiële begroting waarin met name aandacht wordt besteed aan een betrouwbare kasstroomverwachting en resultaatprognose c.q. rendementsverwachting. De kasstroomverwachting, die wordt opgebouwd op basis van de winst en verliesrekening en balans, wordt beïnvloed door de kritische succesfactoren van de organisatie waarbij tevens de vereisten vanuit stakeholders worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld bankconvenanten.

Audit Readiness

Van een soepele transitie voor organisaties die voor het eerst te maken krijgen met controleplicht tot het volledig uitvoeren van een audit readinesstraject bij controleplichtige ondernemingen.

Stukken voor de jaarrekeningcontrole door de externe accountant worden tijdig opgeleverd, resulterend in een soepele controle. Een prettige samenwerking tussen externe accountant en klant waarbij discussie over kwaliteit oplevering tot het verleden behoort.

Naast ondersteuning om tijdig te komen tot een volledig balansdossier voor de jaarrekeningcontrole, kan het Audit Advisory team ook ondersteuning bieden bij procesoptimalisatie en het verbeteren van de interne beheersing.

Control Framework

Sustainability

Wij bieden u ondersteuning bij de formulering van een duurzame visie en ambitie, die past bij uw belangrijkste stakeholders en aansluit op de toekomstige regelgeving. Ook zorgen wij voor de vertaling ervan in de strategie, tot en met een roadmap voor de transformatie.

Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij de rapportage omtrent
sustainability in de jaarrekening, die voor controleplichtige entiteiten verplicht gesteld wordt. U kunt ook kiezen voor een dergelijke rapportage als onderdeel van uw control risk framework.

Ondersteuning bij het optimaliseren van de projectadministratie

Vanuit ons Audit Advisory team bieden wij expertise omtrent specifieke regelgeving en ondersteuning bij de voorbereidende werkzaamheden om tot een gedegen verantwoording te komen. Ook bieden wij ondersteuning bij het opzetten van bijvoorbeeld projectadministraties met bijbehorende interne controle omgeving, zodat u kunt voldoen aan alle relevante voorwaarden.

Opvolging managementletterpunten

Het Audit Advisory team ondersteunt u bij het opvolgen van managementletterpunten en het realiseren van ambities en doelstellingen gerelateerd aan de door uw externe accountant geformuleerde aanbevelingen. Bovendien kunnen wij ondersteuning bieden bij het identificeren van de benodigde vervolgstappen.

Optimaliseren Risk and Control Framework

Op basis van een onderbouwd en gedragen inzicht in de belangrijkste risico’s leveren wij u een gedegen stappenplan om op elk gewenst gebied in control te zijn.

Quality Close

Optimaliseren en ondersteunen bij het proces rondom de periodieke afsluiting

Door middel van een quickscan zijn we in staat om de huidige kwaliteit van het het afsluitingsproces vast te stellen. Op basis van deze quickscan brengen wij een gedegen advies uit over de optimalisatiemogelijkheden van het afsluitingsproces. Hierbij kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Herinrichting van bedrijfsprocessen;
 • Aanpassen van managementinformatie;
 • Verdergaande automatisering;
 • Communicatielijnen tussen de relevante afdelingen;
 • Ownership van de administratieve afdeling.

Door een kwalitatieve afsluiting is de gehele organisatie op elk gewenst tijdstip voorzien van relevante en actuele informatie waardoor zij in staat zijn om snel en adequaat in te spelen op
kansen.

Ook voor financieel strategische vraagstukken, doorontwikkeling Financiële Functie, Interne Beheersing en Management Control brede vraagstukken kunt u bij ons terecht. Kortom, wij bieden wat u nodig heeft om uw onderneming op rolletjes te laten lopen.

Wat levert Audit Advisory u op?

Vanuit Audit Advisory zijn we altijd op zoek naar hoe wij onze klanten het beste kunnen bedienen en ondersteunen. Wij denken graag mee met uw ambities, waar staat u, waar wilt u naartoe, en ontwikkelen een duidelijke roadmap waarmee u uw doelstellingen kunt verwezenlijken.

Door onze deskundige en veelzijdige ondersteuning hebt u een kritisch meedenkende sparringpartner voor al uw strategische en financiële vraagstukken. Uw administratieve processen worden geoptimaliseerd, wat u het vertrouwen geeft om u geheel te wijden aan de kern van uw bedrijf. Samen tillen wij uw organisatie naar een hoger niveau.

Meer weten over Audit Advisory voor mkb?

Wilt u meer weten over de reikwijdte en mogelijkheden van onze Audit Advisory dienstverlening voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.

 • Bart de Vries ( overall),
 • Merel Maljers & Mathijs Govers (Brabant),
 • Pieter Schuurman (Noord-Oost),
 • Marcel Koopman (Amsterdam) en,
 • Sanne Mordang (Limburg)

Contact

Bart de Vries

Bart de Vries

Partner

Ik ben als partner werkzaam in de Accountancy & Advies praktijk van Deloitte. Ik heb inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als Trusted Business Advisor voor mid market klanten, voornamelijk in het Zuide... More