IT Optimalisatie voor het MKB

Solution

IT Optimalisatie voor het MKB

Deloitte MKB Accountancy & Advies - Uw adviseur bij procesoptimalisatie, softwareselectie en inrichtingsvraagstukken

Deloitte biedt organisaties in het midden- en kleinbedrijf advies en ondersteuning op financieel, fiscaal en IT-gebied. Met de dienst IT Optimalisatie worden uw bedrijfsprocessen en IT-omgeving geanalyseerd door een team van ervaren IT-adviseurs om te onderzoeken op welke gebieden efficiëntie kan worden bereikt. Vervolgens begeleiden wij u bij het selecteren en implementeren van de software en verzorgen wij trainingen voor u en uw team.

Om uw klanten optimaal te kunnen bedienen en de concurrentie voor te blijven is het belangrijk dat uw bedrijfsprocessen efficiënt zijn ingericht. Dit kan alleen wanneer uw organisatie beschikt over de juiste software. Aangezien een organisatie eens in de drie tot vijf jaar een heroverweging van het IT-landschap maakt, is het cruciaal dat er gefundeerde keuzes worden gemaakt. De snelle opkomst van innovatieve cloudsoftware maakt het bestuderen van het softwarelandschap lastig en tijdrovend. Zeker als dit naast de reguliere werkzaamheden moet gebeuren.

De IT-adviseurs van Deloitte MKB Accountancy & Advies ondersteunen en adviseren u bij potentiële procesverbeteringen en bij het selecteren van geschikte software. Onze IT-adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, hebben contacten met softwareleveranciers en begrijpen de voor- en nadelen van de verschillende softwarepakketten.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op uw organisatie, processen en (informatie-) behoeften. Het tweede deel richt zich op het selecteren van de juiste software, en indien gewenst op de implementatie van de software en bijbehorende processen en op het trainen van uw medewerkers.

Deel 1: IT Check
Fase 1 en 2 vormen de IT Check en tevens de basis voor het uitvoeren van het IT-advies.

Deel 2: Uitvoeren IT-advies
Wanneer duidelijk is hoe en waar efficiëntie kan worden bereikt binnen uw organisatie, starten wij met de uitvoering. Gezien de diversiteit aan werkzaamheden wordt per fase een klantspecifieke tijdsindicatie afgegeven.

Neem vrijblijvend contact op

Deloitte biedt de mogelijkheid tot een vrijblijvend inventarisatiegesprek om uw vragen en situatie helder te krijgen. Op basis van dit gesprek wordt duidelijk hoe wij u kunnen adviseren en krijgt u tevens een goed beeld van onze aanpak. Desgewenst ontvangt u een offerte met een gedetailleerd plan van aanpak.

Download de flyer voor meer informatie over onze dienstverlening!

Flyer IT Optimalisatie

Contact

Mark Hoogerheide

Mark Hoogerheide

Manager

Met 11 jaar ervaring op het gebied van Cloud ERP software met focus op SaaS help ik ondernemers en accountants hun processen te optimaliseren en IT landschap te innoveren. Binnen Deloitte houd ik me b... More

Michel van Gils

Michel van Gils

Senior Manager MKB Digital

Michel is sinds begin 2022 werkzaam bij Deloitte MKB Accountancy & Advies. Als Senior Manager geeft hij landelijk leiding aan het MKB Digital team. Naast de aansturing van het Digital team kan Michel ... More