SBR-Jaarrekening

Solution

SBR-Jaarrekening

Uw SBR-jaarrekening efficiënt opstellen

Als mkb-ondernemer dient u te voldoen aan de geldende regels.voor het publiceren van uw jaarrekening. Steeds meer ondernemingen zijn verplicht de jaarrekening in SBR op te stellen. Geldt dat ook voor u? Wij kunnen uw SBR-jaarrekening voor u opstellen, of wij verzorgen zowel uw reguliere jaarrekening als de SBR-versie.

Uw uitdaging: het opstellen van een SBR-jaarrekening

Vanaf boekjaar 2017 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om hun jaarrekening in SBR te deponeren. De SBR-jaarrekening vervangt de publicatiejaarrekening. SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’, en is een gestandaardiseerde (digitale) manier van rapporteren in XBRL-formaat. Behoudens enkele vrijstellingen is het niet langer toegestaan voor middelgrote vennootschappen om hun jaarrekening te deponeren middels een papieren versie of in andere digitale vormen. Vanaf begin 2023 (het streven is 01-02-2023) is het daarnaast niet meer mogelijk voor middelgrote vennootschappen om gebruik te maken van het opstelportaal van de Kamer van Koophandel.”

SBR-Jaarrekening

Hoe Deloitte u helpt: Het opstellen van de SBR-jaarrekening

Deloitte kan voor u de SBR-jaarrekening opstellen. U kunt ervoor kiezen om de jaarrekening zelf op te stellen en ons de definitieve versie te laten converteren naar een SBR-jaarrekening. Of wij ondersteunen u bij het efficiënt opstellen van zowel de reguliere jaarrekening als uw SBR-jaarrekening.

De SBR-jaarrekening kunt u vervolgens uploaden naar de Kamer van Koophandel. Deloitte faciliteert de digitale deponering van de SBR-stukken bij de Kamer van Koophandel.

Bij het opstellen van een SBR-jaarrekening kunnen wij u op de volgende manieren ondersteunen:

  1. U stelt de jaarrekening op zoals u dat gewend bent (bijvoorbeeld in Word of Excel). Wij ontvangen van u de definitieve versie en stellen op basis daarvan de SBR-jaarrekening op. Hiervoor hanteren wij een prijs van € 3.750, - (excl. btw).
  2. Wij stellen zowel de reguliere jaarrekening als de SBR-jaarrekening voor u op. Aangezien dit maatwerk is, bespreken wij graag de opties met u.

Wat zit er in de SBR Jaarrekening?

De SBR-jaarrekening vervangt de voormalige publicatiejaarrekening.
In hoofdlijnen bevat deze dan ook dezelfde informatie, waaronder:

  • Technische informatie over de gehanteerde versie van de SBR-jaarrekening
  • Algemene informatie over de vennootschap
  • Bestuursverslag of toelichting bij de benutte vrijstelling
  • (Geconsolideerde) balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht
  • Waarderingsgrondslagen
  • Cijfermatige en tekstuele toelichtingen
  • Overige gegevens

Meer weten over SBR-Jaarrekening deponeren?

Wilt u meer weten over de SBR-Jaarrekening en hoe deze te deponeren? Neem dan contact op met Pieter Schuurman via +31 (0)88 288 0974 of stuur ons een e-mail.

Contact

Pieter Schuurman

Pieter Schuurman

Director

Pieter Schuurman werkt al ruim 15 jaar in de Accountancy & Adviespraktijk bij Deloitte en heeft ruime ervaring met (jaarrekening)controles, samenstel- en adviesopdrachten. Daarnaast begeleidt hij onde... More