SBR-Jaarrekening

Solution

SBR-Jaarrekening

Uw SBR-jaarrekening efficiënt opstellen

Als mkb-ondernemer dient u te voldoen aan de geldende regels.voor het publiceren van uw jaarrekening. Steeds meer ondernemingen zijn verplicht de jaarrekening in SBR op te stellen. Geldt dat ook voor u? Wij kunnen uw SBR-jaarrekening voor u opstellen, of wij verzorgen zowel uw reguliere jaarrekening als de SBR-versie.

Uw uitdaging: opstellen van een SBR-jaarrekening

Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening in SBR opstellen. De SBR-jaarrekening vervangt de publicatiejaarrekening. Door deze verplichtstelling is het niet langer toegestaan de jaarrekening van middelgrote vennootschappen te publiceren middels een papieren versie of in andere digitale vormen.

SBR-Jaarrekening

Hoe Deloitte u helpt: SBR-Jaarrekening opstellen

Deloitte kan voor u de SBR-jaarrekening opstellen. U kunt ervoor kiezen om de jaarrekening zelf op te stellen en ons de definitieve versie te laten converteren naar een SBR-jaarrekening. Of wij ondersteunen u bij het efficiënt opstellen van zowel de reguliere jaarrekening als uw SBR-jaarrekening.

De SBR-jaarrekening kunt u vervolgens uploaden naar de Kamer van Koophandel. Deloitte faciliteert de digitale deponering van de SBR-stukken bij de Kamer van Koophandel.

Bij het opstellen van een SBR-jaarrekening kunnen wij u op de volgende manieren ondersteunen:

  1. U stelt de jaarrekening op zoals u dat gewend bent (bijvoorbeeld in Word of Excel). Wij ontvangen van u de definitieve versie en stellen op basis daarvan de SBR-jaarrekening op. Hiervoor hanteren wij een vaste prijs van € 3.500, - (excl. btw).
  2. Wij stellen zowel de reguliere jaarrekening als de SBR-jaarrekening voor u op. Aangezien dit maatwerk is, spreken wij graag de opties met u door.

Wat kunt u verwachten?

De SBR-jaarrekening bevat in ieder geval:

  • Technische informatie over de SBR-versie van de jaarrekening
  • Algemene informatie
  • Bestuursverslag of toelichting van benutte vrijstelling
  • Balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht
  • Cijfermatige en tekstuele toelichtingen
  • Waarderingsgrondslagen
  • Overige gegevens

Meer weten over SBR-Jaarrekening deponeren?

Wilt u meer weten over de SBR-Jaarrekening en hoe deze te deponeren? Neem dan contact op met Pieter Schuurman via +31 (0)88 288 0974 of stuur ons een e-mail.

Contact

Pieter Schuurman

Pieter Schuurman

Director

Pieter Schuurman werkt al ruim 15 jaar in de Accountancy & Adviespraktijk bij Deloitte en heeft ruime ervaring met (jaarrekening)controles, samenstel- en adviesopdrachten. Daarnaast begeleidt hij onde... More