Solution

Valuation Services

Een onderneming kent diverse waarderingen maar slechts één prijs

Deloitte biedt u een waarderingsrapport met een duidelijke mening over uw waarderingsvraagstukken en strategische beslissingen voor transacties, maar ook voor administratieve doeleinden (‘PPA’) of een fiscale waardering.

Uw uitdaging

Waarderingen worden uitgevoerd voor uiteenlopende doeleinden en onder wisselende omstandigheden. Herkent u de volgende situaties?

  • Gaat u een bedrijf kopen of een bedrijfsonderdeel verkopen? Voor een goede transactie is een juiste waardebepaling essentieel
  • IFRS en andere accountingstandaarden brengen tal van ‘fair value’ accountingvraagstukken met zich mee
  • Succesvolle ondernemingen blijven zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Wijzigingen in fiscale structuur kunnen leiden tot substantiële waardeoverdracht waarvoor fiscale regels gelden
  • Aandeelhouders kunnen van mening verschillen over de verkregen koop-, verkoop- of overdrachtsprijs. In een dergelijke situatie hebt u behoefte aan een onafhankelijke waarderingsspecialist die uw probleem en omstandigheden begrijpt
  • Is bij een fusie of overname de juiste prijs bedongen? Kunt u de aandeelhouders aantonen dat de overeengekomen prijs redelijk en evenwichtig is? Voor het verantwoorden van overnamebeslissingen vragen bestuurders steeds vaker het oordeel van een onafhankelijke deskundige (‘Fairness Opinion’)

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte Valuation Services hanteert alle erkende en actuele waarderingsmethoden. Tijdens een intakegesprek bepalen wij samen met u de uitgangspunten van het waarderingsvraagstuk.
Ook analyseren wij de huidige en toekomstige positie van uw bedrijf. Vervolgens gebruiken wij de waarderingsmethoden die op uw specifieke situatie van toepassing zijn. De waarde analyse presenteren wij in een duidelijk rapport. Dit waarderingsrapport is een belangrijk middel in de communicatie met de verschillende stakeholders.

Wij stellen de waarde van een onderneming vast op basis van verschillende scenario’s en adviseren bij de onderhandelingen van een transactie of een dispuut. In het kader van uw jaarverslaggeving maken wij ook waarderingen, onder meer op het gebied van ‘purchase price allocations’ en ‘impairment tests’. Of wij adviseren bij het opstellen van waarderingen in het kader van een fiscale herstructurering.

Als adviseur kunnen wij bij disputen één van de partijen bijstaan. Ook treden wij op als arbiter of worden wij benoemd tot onafhankelijk deskundige. Wij kunnen als onafhankelijk expert tevens bepalen of de overeengekomen prijs ‘fair’ is.

Wat het u oplevert

Met een waarderingsrapport van Deloitte beschikt u over een duidelijke mening over uw waarderingsvragen en strategische beslissingen. Onze meerwaarde komt voort uit onze ervaring in combinatie met onze expertise en ons omvangrijke internationale netwerk. Wij beheersen alle relevante waarderingsmethoden en hebben ruime ervaring met het waarderen van ondernemingen in verschillende sectoren. Onze eigen researchafdeling voorziet ons van informatie over trends en ontwikkelingen in uw bedrijfstak en de financiële markten.

Gerelateerde M&A diensten:

Corporate finance advisory

Contact

Jeroen van der Wal

Jeroen van der Wal

Partner

Jeroen is Partner in Deloitte’s Financial Advisory practice in the Netherlands and has over 20 years of experience in M&A. He has been a partner since 2009 and holds an academic degree in Economics & ... More

Maurits van Maren

Maurits van Maren

Partner

Maurits is mede verantwoordelijk voor de ‘Valuation & Modelling’ service line van Deloitte. Hij adviseert cliënten bij complexe financiële modellen en diverse waarderingsvraagstukken. De waarderingen ... More