60% van de Nederlandse huishoudens financieel Kwetsbaar of Ongezond

Press releases

60% van de Nederlandse huishoudens financieel Kwetsbaar of Ongezond

Uit jaarlijks terugkerend onderzoek van Deloitte, in samenwerking met Nibud en Universiteit Leiden, naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens zien we in 2022 een verslechtering ten opzichte van 2021. 

6 maart 2023

In 2021 waren Nederlandse huishoudens nog redelijk gelijk verdeeld over de vier gezondheidsniveaus, waarbij de grootste groep financieel Gezond was (27 procent). In 2022 steken de financieel Kwetsbare én de financieel Ongezonde huishoudens er bovenuit met beide 30 procent. Het aandeel financieel Gezonde huishoudens is gezakt van 27 procent naar 21 procent, terwijl het aandeel financieel Toereikende huishoudens daalde van 24 procent naar 19 procent.  

Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van Nederland en deze te kunnen meten, heeft Deloitte onderzoek uitgevoerd onder 5.000 Nederlandse huishoudens. Hierin is gevraagd naar hun situatie, gedrag, houding en gevoelens ten aanzien van de onderliggende domeinen Inkomen, Uitgaven, Sparen, Lenen en Planning, en de balans daartussen. Ook is hun kennis van financiële zaken en inzicht hierin meegenomen.  

“Er is sprake van financiële gezondheid als men in staat is, en het gevoel van controle heeft, om op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen en de financiële zekerheid op te bouwen om levensdoelen na te streven” legt Wendy Brink-den Nieuwenboer, onderzoeker op dit thema en Director Risk Advisory bij Deloitte, uit. “Bij financiële gezondheid gaat het erom dat de domeinen Inkomen, Uitgaven, Sparen, Lenen en Planning met elkaar in balans zijn. Door de economische ontwikkelingen in 2022 is deze balans bij een deel van de Nederlandse huishoudens (verder) verstoord geraakt.”  

”Financiële gezondheid is een zeer actueel onderwerp en raakt ons allemaal”, zegt Peter van Loon, Partner Financial Services bij Deloitte. “Het is zorgelijk dat het aantal Nederlanders dat financieel Kwetsbaar of financieel Ongezond is, verder toeneemt. Hoewel er maatschappelijke initiatieven zijn die financieel Kwetsbare en financieel Ongezonde huishoudens op korte termijn ondersteunen, mogen we niet uit het oog verliezen dat financiële gezondheid, en het verbeteren ervan, een continu proces is. Voor een structurele verbetering van de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens is gerichte actie en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit het bedrijfsleven en de overheid nodig.”  
 

Herstel van Balans | de financiele gezondheid van Nederlanders in onzekere tijden

De meest opvallende resultaten uit het onderzoek: 

Onzekerheid neemt toe 
Bijna een op de vier huishoudens is (zeer) onzeker over de haalbaarheid van grotere uitgaven, zoals een vakantie, schilderwerk aan het huis of de aanschaf van een auto. In 2021 was dit nog een op de zes huishoudens. Ook als het gaat om de zekerheid van Nederlandse huishoudens dat zij hun hypotheek op tijd af kunnen lossen, zien we een daling van 22 procent in 2022 (2022: 44 procent, 2021: 66 procent).  

Meer moeite met betalen van noodzakelijke kosten en rekeningen  
Het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud is in 2022 (18 procent) gestegen ten opzichte van 2021 (12 procent). Eveneens neemt het aantal Nederlandse huishoudens dat zonder problemen alle rekeningen kan betalen in 2022 (54 procent) af ten opzichte van 2021 (65 procent). Een ruime meerderheid van deze groep (89 procent) slaagt er, net als in de voorgaande editie van dit onderzoek, uiteindelijk wel in om rekeningen te betalen zonder daarbij een achterstand op te lopen.   

Jongeren bovengemiddeld hard geraakt 
Het economisch zware jaar dat net achter ons ligt, heeft jongeren hard geraakt. Met name de jongste groep Nederlanders (18-24 jaar) springt er in negatieve zin uit. Maar liefst 45 procent van deze groep is financieel Ongezond. In 2021 ging het nog om 26 procent. Ook van de 25- tot 34-jarigen is een groot deel financieel Ongezond (38 procent).  

Opvallend is dat hoewel 18- tot 24-jarigen relatief vaak (31 procent versus gemiddeld 21 procent) zeggen (heel) veel last te hebben gehad van de prijsstijgingen het afgelopen jaar, zij ook het vaakst (22 procent versus gemiddeld 18 procent) aangeven hun gedrag hier niet op te hebben aangepast. Dat deze groep enerzijds last ervaart van prijsstijgingen en anderzijds het gedrag niet wil of kan aanpassen, maakt hen extra kwetsbaar. 

Nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen 
Maar liefst 65 procent van de vrouwen valt in het gezondheidsniveau Kwetsbaar of Ongezond, versus 55 procent van de mannen. In beide gevallen is dit een toename van ruim 10 procent ten opzichte van de vorige editie van dit onderzoek. Daarbij zien we dat het percentage financieel Ongezonde vrouwen harder is gestegen dan het percentage financieel Kwetsbare vrouwen, terwijl bij mannen juist het omgekeerde geldt.  

Nederlanders overschatten hun eigen financiële kennis 
Dit onderzoek bevestigt de relatie tussen financiële gezondheid en financiële kennis en vaardigheden. Meerdere subgroepen waarvan de financiële gezondheid onder druk staat, lijken ook achter te blijven als het aankomt op financiële kennis en vaardigheden. Opvallend daarbij is dat Nederlanders hun eigen financiële kennis lijken te overschatten. Hierdoor bestaat de kans dat zij minder actief om hulp vragen of actief op zoek gaan naar meer en/of duidelijkere informatie. Dit omdat zij ervanuit gaan het wel te begrijpen of het niet van belang achten voor hun financiële gezondheid.  

Meten is weten 
Meer inzicht in financiële gezondheid draagt bij aan de mogelijke oplossing. De Nibud FinanciëleGezondheidsCheck geeft Nederlanders inzicht in hun financiële gezondheid. De check bestaat uit 15 vragen en is wetenschappelijk gevalideerd. Uit de check volgen ook tips om de financiële gezondheid te verbeteren.

Did you find this useful?