Onderzoek naar maatregelen die rol van financiële sector versterken bij klimaatadaptatie

Article

Onderzoek naar maatregelen die de rol van de financiële sector versterken bij klimaatadaptatie

Een klimaatadaptief Nederland vraagt om een balans van maatregelen en bredere samenwerking tussen de financiële en publieke sector.

Deloitte heeft onderzoek gedaan naar de versnelling van de klimaatadaptatie (het omgaan met klimaatverandering) van Nederland. Naast het tegengaan van klimaatverandering is het van belang dat Nederland zich aanpast aan huidige en toekomstige veranderingen in het weer. Wetenschappelijk onderzoek wijst immers uit dat Nederland steeds vaker te maken gaat krijgen met periodes van weersextremen.

Het onderzoek maakt inzichtelijk wat het belang van een juiste balans tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie is. Daarnaast zijn de juiste partijen bij elkaar gebracht om zo concrete aanbevelingen te kunnen doen voor praktische vervolgstappen.

Bij het onderzoek is specifiek gekeken naar de primaire rol van de overheid en de rol van de financiële sector (banken, pensioenfondsen en verzekeraars). De financiële sector kijkt naar de overheid om wet- en regelgeving aan te passen en publiek-private samenwerkingen te initiëren. Dat vraagt om een proactieve houding en bestuurlijk lef van zowel de overheid als de financiële sector. Gezamenlijk moeten zij de mogelijkheden bepalen voor efficiëntere samenwerking en hoe onderdelen van het totale kostenplaatje gefinancierd kunnen worden.

Het rapport werd overhandigd aan Deltacommissaris Peter Glas tijdens het jaarlijkse Nationaal Deltacongres 2023, door Liesbeth Mol, Chair Board Deloitte North South Europe en Geeke Feiter- van Heuvelen, Directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Ben je benieuwd welke concrete bevindingen en aanbevelingen Deloitte in haar rapport adviseert aan de financiële sector en de overheid, om ons land versneld klimaatadaptief te maken?

Klik hier voor het persbericht of download het rapport!

Did you find this useful?