Juridische Kwaliteitszorg in de gemeente

Solution

Juridische Kwaliteitszorg in de gemeente

Legal Audit met behulp van het Legal Operating Model

Juridische kwaliteitszorg staat al enige jaren hoog op de agenda van gemeenten. Een Legal Audit kan helpen met inzicht in de huidige stand van zaken binnen uw gemeente, waar gaat het goed en waar is ruimte voor verbetering.

Uw omgeving

De uitdagingen waar juridische afdelingen de laatste jaren mee worden geconfronteerd zijn groter en complexer dan ooit. Als gevolg van maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen en een roep om efficiëntie neemt de druk op de juridische afdeling toe. Dit bemoeilijkt de tijdige identificatie van juridische risico’s met (reputatie)schade als gevolg. Een goed gestructureerde juridische functie is van belang om in een vroeg stadium plannen op juridische implicaties te beoordelen en het juridische bewustzijn van de organisatie te vergroten. Herkent u deze zaken?

 • Meer en complexere regelgeving
 • Toenemende mondigheid van burgers en bedrijven
 • Voortdurende media aandacht voor issues

Van de juridische afdeling wordt verwacht dat zij de gemeente in staat stelt om verantwoord om te gaan met juridische risico’s door de juridische kwaliteitszorg op orde te hebben.

Hoe kunnen we helpen

Waar bent u naar op zoek:

 • Inzicht in de juridische kwaliteitszorg van de gemeente
 • Vermindering van de druk op de juridische afdeling
 • Besparing op juridische kosten 
 • Verbetering van de toegevoegde waarde van de juridische functie


Door middel van een Legal Audit geven we u inzicht in de juridische functie op het terrein van:

 • De organisatie
 • De processen 
 • De technologie
 • De mensen

Uitkomsten van de Legal Audit

De Legal Audit biedt u handvatten voor het verder professionaliseren van de juridische functie. De impact van de juridische functie wordt met de huidige maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen onderschat. Veel tijd en geld kunnen worden bespaard als de juridische afdeling goed en op het juiste moment wordt ingezet. Tijd en geld die u als gemeente weer kunt inzetten in de dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Indien u met ons wilt sparren over een de mogelijkheden voor een onderzoek, neem dan contact op met Dominique Poot. Afhankelijk van uw behoefte kunnen we een verkorte analyse uitvoeren of een volledige Legal Audit. Ook op onderdelen van het legal operating model is onderzoek en daarmee inzicht mogelijk.

Contact

Dominique Poot

Dominique Poot

Director

I am responsible for Legal Management Consulting within Deloitte Legal Netherlands and help organizations optimize their legal departments in its entirety (from strategy to operations). Our team of le... More