Life sciences & Healthcare M&A onderzoek 2022

Article

Private Equity aanjager van groei aantal overnames in zorg & life sciences en steeds vaker internationaal

Onderzoek: Fusies en overnames in de zorg

Het aantal fusies en overnames in en rond de Nederlandse zorg blijft stijgen. Met name het aantal transacties door private equity partijen, die steeds vaker internationaal zijn, is in 2021 sterk gestegen. Private equity-partijen en hun portfoliobedrijven zijn daarmee inmiddels goed voor bijna twee derde van het totale aantal transacties.

Het aantal transacties door investeerders is wederom sterk gestegen. Investeerders als koper, met inbegrip van transacties door portfolio-ondernemingen, hebben 74 transacties gedaan in 2021, een stijging van 28% ten opzichte van het aantal transacties in 2020. Ook is er een stijging te zien in het aantal internationale kopers. 47 van de 116 transacties in 2021 zijn gedaan door internationale kopers versus 35 in 2020. Dit betreft zowel internationale strategische kopers als buitenlandse investeerders. Daarnaast is het totaal aantal transacties in de zorg en life sciences in 2021 gestegen (116 in 2021 vs. 96 in 2020). Deze stijging lijkt direct gerelateerd aan de opleving van de M&A markt als geheel.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte, dat sinds 2008 jaarlijks de fusies en overnames in de Nederlandse zorg- en life sciences sector onderzoekt.

Dagmar Enklaar, Partner Healthcare Financial Advisory bij Deloitte: ‘Deze groei zet nog wel even door. Sinds 2010 zijn er maar drie jaren geweest waarin het aantal zorgdeals niet toenam. Daarmee loopt de sector in de pas met de bredere trend in fusies en overnames. Investeerders hebben veel geld te besteden, en de rentes zijn laag. Dat zorgt voor concurrentie en dus structureel hogere prijzen. Een deel van de groei komt van nieuwe investeerders. De zorg is altijd nodig en dus relatief stabiel. Daarom nemen veel partijen de sector mee in de diversificering van hun portefeuille.'

Lees alle uitkomsten en meer achtergrondinformatie in de executive summary van het onderzoek naar fusies en overnames in de zorg. Deze kunt u downloaden via de link aan de rechterzijde.

Verwachting 2022

Vooruitkijkend naar 2022 verwacht Deloitte dat het totale aantal transacties verder zal stijgen, alsmede het aandeel van investeerders. Matthijs van Thiel de Vries, Director Healthcare Financial Advisory: ‘Investeerders hebben onverminderd veel fondsen beschikbaar om te investeren. Er is een groeiend aantal investeerders wat zich richt/wil richten op de zorg en de life sciences sector vanwege het sterke marktfundament. Het aantal platformondernemingen bij investeerders is over 2021 verder gegroeid, wat in de toekomst zal zorgen voor verhoogde transactieactiviteit. Daarnaast zal de transactieactiviteit steeds internationaler zijn door de toenemende omvang van investeerders en hun portfoliobedrijven. Verder heeft de zorg door COVID-19 een flinke digitaliseringimpuls gehad die tot een blijvende verandering in de markt heeft geleid. Digitale zorgverleners/e-Health zullen investeringen aantrekken om (internationaal) op te schalen.’

Over het onderzoek

Deloitte Corporate Finance doet sinds 2008 onderzoek naar de ontwikkelingen in de fusie- & overnamemarkt in Nederland op het gebied van Healthcare en life sciences. Deze diepgaande marktkennis zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers als geen ander kunnen bijstaan in het realiseren van hun ambities binnen de gezondheidszorg en life sciences sector.

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten van vorige jaar? Download dan hier de executive summary van het onderzoek 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Dagmar Enklaar of Matthijs van Thiel de Vries via onderstaande contactgegevens.

Did you find this useful?