Sectoranalyse verpleeghuiszorg

Article

Sectoranalyse: financiële situatie en concentraties in de verpleeghuiszorg

De marges dalen al jaren in de verpleeghuiszorg. De 50 minst presterende instellingen zijn kleiner in omzet dan het sectorgemiddelde. Hebben de fusies en overnames van de afgelopen jaren geholpen in het creëren van schaalvoordelen? Deloitte heeft 20 transacties onderzocht waarbij een totale omzet van 2 miljard euro is gemoeid. De resultaten geven een interessant beeld.

May 2021

Sectoranalyse verpleeghuiszorg

Deloitte heeft in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek uitgevoerd naar de financiële kwetsbaarheden in de verpleeghuissector en meer specifiek de noodzaak van concentraties in de sector ter bestrijding van deze kwetsbaarheden. De vraag is of fusies en overnames helpen in het verbeteren van de financiële situatie van zorginstellingen.

De belangrijkste oorzaak van de dalende marges in de sector is de toename van externe personele inhuur. De afname in winstgevendheid drukt de investeringscapaciteit in de sector, terwijl de komende jaren juist flink geïnvesteerd moet worden voor uitbreiding van de capaciteit vanwege het tekort aan verpleeghuisbedden. Doordat kapitaalkrachtige instellingen fuseren met minder presterende instellingen neemt de investeringscapaciteit in de sector per saldo weer toe. We zien echter wel verschillen tussen fusies en overnames die we in het onderzoek verder hebben toegelicht. 

Did you find this useful?