Solution

(Toe-)zicht op risico’s in zorginstellingen

Aan welke knoppen kan je draaien om invloed uit te oefenen op de volwassenheid van risicomanagement?

Zorginstellingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid vraagt om grip op de gehele organisatie, zoals ook gesteld in de Governance code Zorg. Het is belangrijk om de risico's te herkennen en deze beheersbaar te houden en integraal risicomanagement helpt hierbij.

Het Deloitte Integraal Risicomanagement Raamwerk wordt ingezet als een pragmatisch model om het risicomanagement in te richten, passend binnen de structuur van de instelling. De ‘knoppen’ waar je als bestuur invloed op kan uitoefenen zijn verwerkt tot zes pilaren. Vanuit jullie missie, visie en ambitie brengt Deloitte in kaart waar je als zorginstelling nu staat en welke aanpak nodig is om risicomanagement pragmatisch in te richten. Dit om de doelstellingen met een grotere mate van zekerheid te bereiken, met als resultaat in control te komen op de risico’s.
 

(Toe)zicht op risico’s in zorginstellingen

Waarom Deloitte?

Het Health (care) team van Deloitte heeft diepgaande kennis en ervaring van de
Nederlandse gezondheidszorg en werkt samen met toegewijde experts op het gebied van verantwoorde bedrijfsvoering in de zorgsector. Wij helpen jullie hier graag verder mee.

Contact

Esther Baars-Bloemzaad

Esther Baars-Bloemzaad

Senior Manager

Esther is Senior Manager Healthcare binnen het team van Deloitte Risk Advisory CORE. Ze heeft meer dan 30 jaar werkervaring op het gebied van gezondheidszorg, kwaliteit, veiligheid en risicomanagement... More

Denise Mak-Valkering

Denise Mak-Valkering

Manager

Ik ben gepassioneerd over het professionaliseren van de (semi-)publieke sector en klanten te helpen meer ‘in control’ te komen over de bedrijfsvoering. Vanuit mijn achtergrond in bestuurskunde en comp... More