Life sciences & Healthcare M&A onderzoek 2022

Article

Transactievolume Nederlandse zorg- en life sciences sector stijgt ook in 2022

Onderzoek: fusies en overnames in de zorg

Het aantal fusies en overnames in de Nederlandse zorg- en life sciences is in 2022 opnieuw gestegen naar een totaal van 124 transacties. Met name het aantal transacties in de life sciences laat met een groei van 70% een opvallende stijging zien. Ook private equity-partijen waren actiever dan ooit en zijn inmiddels betrokken bij voor meer dan twee derde van het totale aantal transacties.

Het aantal transacties in life sciences is in 2022 sterk gestegen naar 37 transacties terwijl dit andere jaren rond de 20 transacties lag. Ook de activiteit door investeerders is wederom gestegen. Investeerders als koper, met inbegrip van transacties door portfolio-ondernemingen, hebben 83 transacties gedaan in 2022. Ook is er een stijging te zien van het aantal internationale kopers. 66 van de 124 transacties in 2022 zijn gedaan door internationale kopers, wat een stijging is van 40% t.o.v. 2021. Dit betreft zowel internationale strategische kopers als buitenlandse investeerders. Het totaal aantal transacties in de zorg en life sciences is 2022 opnieuw gestegen (124 in 2021 vs. 116 in 2021). Deze stijging lijkt direct gerelateerd de activiteit van een groot aantal pan-Europese platformen, de consolidatieslag in life sciences en Amerikaanse kopers die profiteerden van de relatief gunstige Dollar-Euro verhouding.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte, dat sinds 2008 jaarlijks de fusies en overnames in de Nederlandse zorg- en life sciences sector onderzoekt.

Claudia Brandenburg, Partner Healthcare Financial Advisory bij Deloitte: ‘Deze hoge transactie-activiteit zal komende jaren nog wel aanhouden. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van zorg. De huidige uitdagingen en turbulentie zullen internationaal zorgen voor het herordenen van de activiteiten van publieke en private partijen. De regulering per land zal bepalend zijn voor de snelheid van deze herordening. In Nederland geeft het Integraal Zorgakkoord een goed startpunt voor deze noodzakelijke transitie. Investeringen door private partijen zullen de innovatie en transformatie in de sector bespoedigen’.

Lees alle uitkomsten en meer achtergrondinformatie in de executive summary van het onderzoek naar fusies en overnames in de zorg. Deze kunt u downloaden via de link aan de rechterzijde.

 

Verwachting 2023

Vooruitkijkend naar 2023 verwacht Deloitte dat het totale aantal zorg en life sciences transacties mogelijk licht zal dalen, het aandeel van investeerders zal echter relatief stijgen. Iris van Weel, Director Healthcare Corporate Finance: ‘Investeerders zijn reeds behoorlijk actief in de sector en hebben ook afgelopen jaar weer in een groot aantal nieuwe platformondernemingen geïnvesteerd. We zien dat de sector in de huidige economische onzekere tijden veel interesse krijgt door de sterke onderliggende drivers. Daarnaast valt op dat een groeiend aantal (internationale) investeerders zich specialiseert of expliciet richt op de zorg en/of de life sciences sector, waaronder in toenemende mate (internationale) impact fondsen. Voor de traditionele zorgverleners met relatief veel vaste kosten en veel personeel zullen het uitdagende tijden worden als gevolg van de torenhoge inflatie, stijgende personeelskosten en de vergoedingen die slechts gedeeltelijk geïndexeerd worden. Het afgelopen jaar gelanceerde Integrale Zorg Akkoord zal naar verwachting op korte termijn tot minder transacties leiden maar op de middellange termijn voor meer activiteit door nieuwe combinaties van publieke en private partijen.

Over het onderzoek

Deloitte Corporate Finance doet sinds 2008 onderzoek naar de ontwikkelingen in de fusie- & overnamemarkt in Nederland op het gebied van Healthcare en Life sciences. Deze diepgaande marktkennis zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers als geen ander kunnen bijstaan in het realiseren van hun ambities binnen de gezondheidszorg en life sciences sector.

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten van vorige jaar? Download dan hier de executive summary van het onderzoek 2022

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Claudia Brandenburg of Iris van Weel via onderstaande contactgegevens.

Did you find this useful?